Warenwetregeling onderzoeksmethoden kinderwaren

[Regeling vervallen per 20-07-2011.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 25-06-1995 t/m 19-07-2011

Warenwetbepaling onderzoeksmethoden kinderwaren

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 9, tweede lid van het Warenwetbesluit Speelgoed (Stb. 1991, 269);

Gehoord de Adviescommissie Warenwet (advies van 10 juli 1990, no. 14166/(52)5);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

De nadere regels omtrent de in artikel 9, eerste lid, van het Warenwet-besluit Speelgoed genoemde methoden van onderzoek, zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1 Deze regeling, die met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op het tijdstip waarop het Warenwetbesluit Speelgoed in werking treedt.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Warenwetregeling onderzoeksmethoden kinderwaren.

De

staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

1. Beproeving van slaghoedjes op drukbestendigheid

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1

  Doel en toepassingsgebied

  Met de beschreven methode kan de drukgevoeligheid van slaghoedjes getest worden, met name van slaghoedjes in de vorm van ronde plastic kuipjes (amorces).

 • 2

  Beginsel

  In 10 seconden wordt lineair een druk van 283 MPa opgebouwd.

 • 3

  Toestellen

  Een universele materiaalbeproevingsmachine, of een drukbank voorzien van:

  • -

   krachtsturing;

  • -

   krachtmeting tot minstens 2 kN met een nauwkeurigheid van 2% vanaf 250 N;

  • -

   een gehard stalen drukpen met een vlak uiteinde en met een diameter van 3 mm;

  • -

   een stalen drukplaat.

 • 4

  Werkwijze

  Knip 10 slaghoedjes los. Zet een slaghoedje op de stalen plaat, met de open kant naar boven, recht onder de stalen pen. Laat het slaghoedje naar de stalen pen bewegen, totdat nog juist geen kracht wordt uitgeoefend.

  Laat vervolgens het toestel in 10 seconden een kracht van 2 kN opbouwen (dit komt overeen met een druk van 283 MPa). Handhaaf deze kracht maximaal 1 seconde. Indien het slaghoedje ontploft vóór de kracht van 2 kN is bereikt, lees dan de kracht af waarbij het slaghoedje is ontploft. Laat het toestel naar de uitgangspositie terugkeren. Verwijder het slaghoedje en herhaal de procedure met een ander losgeknipt slaghoedje.

 • 5

  Berekening

  Vermenigvuldig, om de druk in MPa te verkrijgen, de in kN afgelezen kracht met 141,5.

 • 6

  Resultaten

  Vermeld het aantal slaghoedjes dat de druk van 283 MPa weerstond. Vermeld van de slaghoedjes die deze druk niet weerstonden, de druk waarbij deze tot ontploffing kwamen.

 • 7

  Beoordeling

  Van elke reeks van 10 amorces mogen ten hoogste 5 amorces exploderen.

  Geen enkele van de 10 amorces mag bij een druk van 71 MPa of minder exploderen.

2. Testmethoden voor fopspenen

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

A. Testmethode stevigheid en dimensionering van het schild

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

 • 1

  Doel en toepassingsgebied

  Met de beschreven methode kunnen fopspenen op stevigheid en dimensionering van het schild worden onderzocht.

 • 2

  Beginsel

  Het schild met de te onderzoeken fopspeen wordt op de testplaat gelegd, waarna aan de speen wordt getrokken.

 • 3

  Toestellen

  • -

   Een universele materiaalbeproevingsmachine of een trekbank voorzien van: krachtsturing;

   krachtmeting tot 60 N met een nauwkeurigheid van 2% vanaf 25 N.

  • -

   Testplaat van 6 mm dik P.T.F.E. (of 3 mm aluminium) (zie figuur A).

 • 4

  Werkwijze

  Leg het schild van de fopspeen zodanig op de rand van de opening dat het midden van de speen ongeveer samenvalt met het midden van de opening.

  Leg een niet rond schild zodanig dat de hoofdas ongeveer samenvalt met de hoofdas van de opening. Klem de speen vast. Bouw in 5 seconden op gelijkmatige wijze een kracht op van 60 N. Handhaaf deze kracht nog 5 seconden. Kook de speen 10 minuten in water en laat deze 15 minuten afkoelen aan de lucht: herhaal daarna de test. Herhaal hierna het koken en testen totdat de speen in totaal 9 keer is uitgekookt en 10 keer getest.

 • 5

  Beoordeling

  Het schild mag niet door de opening getrokken worden. De speen mag niet scheuren of loslaten.

B. Testmethode losse, afneembare of afbijtbare onderdelen

[Regeling vervallen per 20-07-2011]

Plaats het onderdeel zonder samendrukken in de cilinder met de afmetingen (en daarbij vermelde toegestane toleranties) aangegeven in onderstaande figuur. Onderzoek of het onderdeel geheel in de cilinder past

[Red: Raadpleeg voor het figuur de gedrukte Staatscourant [1995 / 119]]

Deze bijlage behoort bij de Warenwetregeling onderzoeksmethoden kinderwaren.

Mij bekend,
De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

.
Naar boven