Erkenning Begeleide Instroom Minderheden als initiële opleiding

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-06-1991 t/m 31-01-2005

Erkenning Begeleide Instroom Minderheden als initiële opleiding

De minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het gewenst is de rechtspositie te bepalen van de deelnemers aan het project Begeleide Instroom Minderheden dat onder verantwoordelijkheid van de Directeur Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening, Regio Den Haag, het bestuur van de Sectie Rijk van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Voor de Overheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd en tot doel heeft de instroom te bevorderen van vijftien langdurig werklozen van Marokkaanse en Turkse herkomst in de burgerlijke rijksdienst door middel van de combinatie van theoretische scholing en praktijkervaring gedurende een jaar;

Gelet op artikel 10 van de Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen (Stcrt. 1988, 514);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Als initiële opleiding wordt aangemerkt de éénjarige vorming volgens het onder verantwoordelijkheid van de Directeur Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening, Regio Den Haag, het Bestuur van de Sectie Rijk van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de Overheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgezette en uit te voeren project Begeleide Instroom Minderheden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der plaatsing in de Staatscourant.

  • 2 Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 24 mei 1991

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

Namens deze,

De directeur-generaal Management en Personeelsbeleid,

H. A. P. M. Pont

Naar boven