Thema beeldende vakken eindtermen v.w.o. 1992

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-06-1991 t/m 30-12-2004

Thema voor het schriftelijk deel van het centraal examen in de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) en handvaardigheid II (textiele werkvormen) voor v.w.o. in 1992

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op de eindexamenprogramma's beeldende vakken v.w.o.:

Gezien het advies van de Commissie advisering thema-aanbieding centraal schriftelijk examen (CSE) v.w.o. voor vakken handenarbeid, tekenen en texriele werkvormen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het thema voor het schriftelijk deel van het centraal examen in de vakken tekenen, handvaardigheid I (handenarbeid) en handvaardigheid II (textiele werkvormen) voor v.w.o. in 1992 wordt vastgesteld als: ‘Tegendraads? Een onderzoek naar stijlveranderingen’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De stofbespreking, de probleemstellingen en de exameneisen worden vastgesteld als in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na dagtekening van het offiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Bijlage

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

‘Tegendraads? Een onderzoek naar stijlveranderingen’

Stofbespreking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Tegen orde en harmonie:

16de eeuw

het maniërisme

· de ontwikkeling van Michelangelo aan de hand van enkele voorbeeldmatige werken

Pontormo, Giulio Romano Vasari, Cellini

El Greco

maniëristische wandtapijten mode: de Venetiaanse mode, de landsknechtenmode, de Spaanse hofmode

Tegen het rationalisme:

18de/19de eeuw

een eigenzinnig antwoord

· Goya

Piranesi, Ledoux, Boullée

Tegen conventionele schoonheid en natuurgetrouwheid

 

begin 20ste eeuw

· Munch, Schiele, Soutine, Lehmbruck

Expressionistische architectuur:

Mendelsohn en Poelzig de Amsterdamse School

Tegen het modernisme

 

1970 - nu

· Chia, Polke, Kiefer, Schnabel

Zwillinger, Architectuur: Johnson, Venturi, Graves, Hollein

Anti-Bauhausvormgeving:

Alchimia en Memphis modevormgeving en design kleedgedrag als protest:

Hippie-mode en Punk

Probleemstellingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Waaraan is in hun werk te zien dat sommige kunstenaars zich tegendraads opstellen?

Met welke motieven of vanuit welke achtergrond kant men zich tegen de geldende normen en bestaande regels?

Is er een verband tussen tegendraadsheid en de opvattingen over het kunstenaarschap in een bepaalde tijd?

Exameneisen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De kandidaat moet in staat zijn om voornamelijk vanuit het beeld aan te geven:

 • in welke opzichten Michelangelo te karakteriseren valt als renaissancekunstenaar en waarom hij ook als onafhankelijk beschouwd kan worden bij het hanteren van geldende regels

 • welke de karakteristiek maniëristische kenmerken zijn van de genoemde 16de eeuwse kunstenaars

 • vanuit welke motieven deze kunstenaars zich afzetten tegen orde en harmonie

 • welke overeenkomsten er bestaan tussen de schilderkunst en de vormgeving in de mode van Venetië, de Duitse landsknechten en het Spaanse hof

 • tot welke nieuwe en individuele vormen en ideeën zulke uiteenlopende kunstenaars als Goya, Piranesi, Ledoux en Boullée komen

 • tegen welke ontwikkelingen in kunst en maatschappij kunstenaars als Munch, Schiele, Soutine en Lehmbruck in het begin van de 20ste eeuw in opstand komen en hoe deze opstandigheid zich in hun werk manifesteert

 • hoe men in expressionistische bouwwerken op verschillende manieren expressieve vormen tracht te combineren met de gebruiksfunctie

 • waarom het teruggrijpen naar historische vormen in de 2de helft van de 20ste eeuw een vorm van tegendraadsheid is

 • waarom sommige kunstenaars in de jaren '80 bewust voor ‘kitsch’ kiezen

 • tegen welke ‘materiaalregels’ door kunstenaars als Polke, Kiefer en Schnabel wordt gezondigd en waarom

 • in welk opzicht en tegen welke ‘regels’ de door Alchimia en Memphis uitgebrachte vormen ‘zondigen’

 • waar de oorsprong ligt van Hippie- en Punkmode en hoe deze het algemene modebeeld hebben beïnvloed.

Naar boven