Regeling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat 1990 (AWBZ)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-1991.
Geldend van 01-07-1991 t/m 27-08-2004

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-1991

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-1991)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-08-2004 Intrekking-regeling 19-07-2004 Stcrt. 2004, 163 DWJZ/SWW-2499417 19-07-2004 Stcrt. 2004, 163
01-07-1991 Nieuwe-regeling 17-05-1991 Stcrt. 1991, 100 417789 17-05-1991 Stcrt. 1991, 100

Annuleren

Naar boven