QVA-biljet Vennootschapsbelasting 1990 (1990/91)

[Regeling vervallen per 09-07-2010.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 14-05-1991 t/m 08-07-2010

QVA-biljet Vennootschapsbelasting 1990 (1990/91)

Onder verwijzing naar het besluit Vpb’69, nr. 1.00.96 van 29 maart 1989, beschikkingsnummer DB89/1007, onderdeel 7, verleen ik toestemming om het Voorlopige aangiftebiljet Vennootschapsbelasting (VA-biljet Vpb) 1990 (1990/91) af te drukken op blanco papier. Ondertekening van het quasi VA-biljet (hierna: QVA-biljet) Vpb’1990 (1990/91) kan plaats vinden op het QVA-biljet zelf.

Voor het gebruik van het Q-biljet Vpb zijn door de Commissie Automatisering 1987 standaard-voorwaarden opgesteld. Deze zijn ten behoeve van het QVA-biljet Vpb aangepast en als bijlage bij dit besluit gevoegd. De inspecteurs wordt verzocht op de nakoming van de standaardvoorwaarden toe te zien en bij niet-nakoming ervan met de desbetreffende belastingconsulenten kontakt op te nemen.

Het ontmoet geen bezwaar indien anderen dan belastingconsulenten voor het doen van de voorlopige aangifte Vpb gebruik maken van het QVA-biljet Vpb. Ook dan dient steeds te zijn voldaan aan de standaardvoorwaarden van het QVA-biljet Vpb.

1. Bijlage

[Regeling vervallen per 09-07-2010]

Standaard-voorwaarden QVA-biljet vennootschapsbelasting

 • 1. Het quasi VA-biljet vennootschapsbelasting (QVA) wordt afgedrukt op blanco papier van het formaat

  • A4 (210 × 297 mm),

  • 11 inches (207 × 280 mm) of 12 inches (207 × 305 mm).

  De aangegeven papiermaten zijn exclusief de pinfeedranden.

 • 2. Op het QVA-biljet worden de naam-, adres-, en woonplaatsgegevens, het fiscaal nummer en het stamnummer overgenomen van het uitgereikte VA-biljet Vpb. Bovendien wordt de naam van de eenheid van de Belastingdienst inclusief de plaatsaanduiding vermeld.

  Op de bijlagen worden rechts bovenaan het fiscaal nummer en stamnummer vermeld.

 • 3. De tekst, de nummering, de lay-out en de volgorde van de rubrieken en de vragen worden exact overgenomen van het VA-biljet Vpb’1990 (1990/91). Overname van de in het VA-biljet Vpb’1990 (1990/91) gedrukte aanwijzingen, toelichtende teksten en voetnoten, kan achterwege blijven. Wel dienen de kolommen onderaan het QVA-biljet te worden overgenomen. De cijfergegevens worden afgedrukt met een cijferafstand van 10 of 12 tekens per inch.

 • 4. Alle rubrieken en vragen kunnen direct na elkaar worden afgedrukt.

 • 5. De ondertekening van de voorlopige aangifte vindt plaats op het QVA-biljet en dus niet – zoals dat bij het Q-biljet het geval is – op het uitgereikte VA-biljet.

 • 6. Het QVA-biljet en de eventueel daarbij gevoegde bijlagen, worden door middel van een nietje gehecht (geen hecht- of bindmethoden). Het ontmoet geen bezwaar indien het Q-biljet met eventuele bijlagen als kettingformulier – zonder pinfeedranden – wordt aangeleverd.

Naar boven