Regeling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat 1991 (AWBZ)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-06-1992 t/m 27-08-2004

Regeling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat 1991 (AWBZ)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 42 van de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 25 februari 1992, SEA/3284;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De kosten, welke voor de Ziekenfondsraad en zijn secretariaat uit de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voortvloeien, worden gedekt op deze wijze, dat voor het jaar 1991 45 procent van de totale kosten van voornoemde Raad en zijn secretariaat worden gedekt uit de middelen van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als Regeling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat 1991 (AWBZ), wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

.
Naar boven