Wet tot machtiging tot deelneming door Nederland in de Derde Aanvulling der Middelen [...] Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling (IFAD)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 21-06-1991.
Geldend van 21-06-1991 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 21-06-1991

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-06-1991)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-06-1991 Nieuwe-regeling 10-04-1991 Stb. 1991, 286 21723 10-04-1991 Stb. 1991, 286
Naar boven