Aanwijzing opsporingsambtenaren

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 13-04-1991 t/m 01-01-2005

Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

In overeenstemming met de Minister van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij:

  • 1. Aan te wijzen als ambtenaar, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 voorzover deze feiten zijn strafbaar gesteld bij de volgende artikelen:

  • 2. Te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden de dag volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 5 april 1991

De

minister

voornoemd
Namens de minister
Het

hoofd van de Directie Politie.

H. P. Wooldrik

Naar boven