Benoeming medewerkers particuliere inrichtingen voor verpleging van ter beschikking [...] tot onbezoldigd ambtenaar Korps Rijkspolitie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-04-1991.
Geldend van 23-04-1991 t/m 01-01-2005

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 23-04-1991

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-04-1991)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-01-2005 Intrekking-regeling 06-12-2004 Stcrt. 2004, 254 5321265/04/6 06-12-2004 Stcrt. 2004, 254
23-04-1991 Nieuwe-regeling 27-03-1991 Stcrt. 1991, 76 50139/91/Pol. 27-03-1991 Stcrt. 1991, 76
Naar boven