Regeling vrijstelling begunstigingsverbod

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 01-04-1991 t/m 31-12-2005

Regeling vrijstelling begunstigingsverbod

De minister van Financiën en de minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Van het verbod, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1991, 78), wordt vrijstelling verleend:

    • a. voor de volgende vormen van verzekeringen: zeegoederenverzekering, binnenvaartgoederenverzekering, zeecasco- en binnenvaartcascoverzekering, vliegtuigcascoverzekering, verzekering van werkvloten en werkmateriaal, aanbouwverzekering van zee- en binnenvaartcasco's, reparatieverzekering, montagerisicoverzekering, valorenverzekering en verzekering van de aansprakelijkheid van reders en vervoerders;

    • b. tot het toekennen van provisie aan eigen werknemers van verzekeraars en tussenpersonen, alsmede aan werknemers in dienst van een houdstermaatschappij voor zover zij werkzaam zijn voor een tot die houdstermaatschappij behorende verzekeraar of tussenpersoon, ter zake van verzekeringen die door hun bemiddeling zijn tot stand gekomen of die zij voor zichzelf hebben gesloten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1991 en zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vrijstelling begunstigingsverbod.

De

minister

van Financiën,

W. Kok.

De

minister

van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Naar boven