Regeling houdende wijziging van de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-04-1991 t/m 30-06-2014

Regeling houdende wijziging van de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende, dat de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties (Stcrt. 1986, 195) niet voorziet in de afgifte van vlaggebrieven voor pleziervaartuigen die toebehoren aan in Nederland woonachtige niet-Nederlanders; dat het gewenst is ook voor deze pleziervaartuigen vlaggebrieven af te kunnen geven;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.]

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.]

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.]

Artikel V

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.]

Artikel VI

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.]

Artikel VII

[Vervallen per 01-07-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.]

Artikel VIII

[Vervallen per 01-07-2014]

Vlaggebrieven die volgens het model behorende bij de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties (Stcrt. 1986, 195) vóór 1 april 1991 worden afgegeven, blijven hun geldigheid van twee jaren behouden.

Artikel IX

[Vervallen per 01-07-2014]

De periode van geldigheid van de vlaggebrief, bedoeld in artikel VII, kan worden verlengd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties (Stcrt. 1986, 195).

Artikel IX

[Vervallen per 01-07-2014]

De regeling kan worden aangehaald als regeling houdende wijziging van de Regeling afgifte vlaggebrieven door aangewezen organisaties.

Artikel X

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1991.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 25 maart 1991

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina