Regeling vaststelling programma's van eisen 1991 basisonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-05-1991 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling programma's van eisen 1991 basisonderwijs

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 90, 90a, 90b, 92 en 93 van de Wet op het basisonderwijs;

Gelet op het advies van Interim-Adviesgroep Londo Basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs van 24 juli 1990 en het aanvullende advies van 9 november 1990;

Gelet op het advies van de Onderwijsraad d.d. 3 januari 1991,

Besluit:

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De ontwerp-programma's van eisen die de grondslag vormen voor de materiële vergoeding van de scholen voor basisonderwijs met voorlopige bedragen voor het uitkeringsjaar 1991 voor lesgebouwen en de ruimten voor onderwijs in lichamelijke oefening en de vergoedingsbedragen ten behoeve van de voorzieningen in de huisvesting in deze periode, worden hierbij vastgesteld. De genoemde bedragen voor permanente voorzieningen bestaande uit nieuwbouw en uitbreiding dienen tevens als basis voor de programma's van eisen nieuwbouw en uitbreiding in het jaar 1992.

  • 2 De definitieve bedragen met het loon- en prijsniveau 1991 voor het uitkeringsjaar 1991 voor lesgebouwen en de ruimten voor onderwijs in lichamelijke oefening worden hierbij vastgesteld, onder voorbehoud van inwerkingtreding van het wetsvoorstel als gevolg waarvan het onderscheid tussen de voorlopige en definitieve vaststelling van de bedragen vervalt.

Zoetermeer, 22 maart 1991.

De

staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage.

Terug naar begin van de pagina