Vaststelling programma's van eisen 1991 (voortgezet) speciaal onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-05-1991 t/m 30-12-2004

Vaststelling programma's van eisen 1991 (voortgezet) speciaal onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 88j, 88k, 88l, 89 en 90 van de ISOVSO;

Gelet op het advies van de Interim-Adviesgroep Londo Basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs van 24 juli 1990 en het aanvullende advies van 9 november 1990;

Gelet op het advies van de Onderwijsraad d.d. 3 januari 1991,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De ontwerp programma's van eisen die de grondslag vormen voor de materiële vergoeding van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met voorlopige bedragen voor het uitkeringsjaar 1991 voor lesgebouwen, ruimten voor onderwijs in lichamelijke oefening en ruimten voor watergewenning of bewegingstherapie en de vergoedingsbedragen ten behoeve van de voorzieningen in de huisvesting in deze periode, worden hierbij vastgesteld. De genoemde bedragen voor permanente voorzieningen bestaande uit nieuwbouw en uitbreiding dienen tevens als basis voor de programma's van eisen nieuwbouw en uitbreiding in het jaar 1992.

  • 2 De definitieve bedragen met het loon- en prijsniveau 1991 voor het uitkeringsjaar 1991 voor lesgebouwen, ruimten voor onderwijs in lichamelijke oefening en ruimten voor watergewenning of bewegingstherapie worden hierbij vastgesteld, onder voorbehoud van inwerkingtreding van het wetsvoorstel als gevolg waarvan het onderscheid tussen de voorlopige en definitieve vaststelling van de bedragen vervalt.

Zoetermeer, 22 maart 1991

De

staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Naar boven