Besluit ex artikel 64 Binnenschepenwet (2)

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 01-05-1991 t/m 30-06-2009

Besluit van 20 maart 1991, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 3, eerste lid, aanhef en onder a, c en d, en derde lid, 4, 9, 10, tweede lid, 14, eerste lid, 15, 28, 29, 44, 45 en 47 tot en met 52 van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. van 13 maart 1991, nr. S/J 30.417/91, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Gelet op artikel 64 van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 1 De artikelen 3, eerste lid, aanhef en onder a en c, en derde lid, 4, 9, 10, tweede lid, 14, eerste lid, 15, 28, 29, 44, 45 en 47 tot en met 52 van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) treden in werking met ingang van 1 april 1991.

  • 2 Artikel 3, eerste lid, onder d, treedt in werking met ingang van 1 oktober 1991.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Het bepaalde in artikel 1, eerste lid, is met betrekking tot artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Binnenschepenwet niet van toepassing op:

    • a. schepen met een laadvermogen van 15 ton of meer, die zijn bestemd voor de bedrijfsmatige visvangst;

    • b. bestaande vrachtschepen met een laadvermogen van minder dan 1500 ton.

  • 3 Het bepaalde in artikel 1, tweede lid, is niet van toepassing op passagiersschepen ingericht of bestemd om te worden ingericht om hoofdzakelijk door middel van zeilen te worden voortbewogen.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 maart 1991

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de achtentwintigste maart 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven