Beschikking landbouwtelling 1991

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 16-03-1991 t/m 23-01-2004

Beschikking landbouwtelling 1991

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. directeur:

directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. opgaveplichtige:

degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of is verzonden;

c. districtsbureauhouder:

districtsbureauhouder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het landbouwbedrijf van de opgaveplichtige dan wel het grootste gedeelte daarvan is gelegen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 2 april tot en met 7 juni 1991 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342) met dien verstande dat de landbouwtelling in het district Zwartsluis in Overijssel zal worden gehouden van 2 april tot en met 5 juli 1991.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Ten behoeve van de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet of worden meerdere biljetten, waarvan de modellen als bijlagen bij deze beschikking zijn gevoegd, uitgereikt of verzonden door of vanwege de directeur.

  • 2 De opgaveplichtige dient de op het beschrijvingsbiljet of de beschrijvingsbiljetten gevraagde gegevens te verstrekken naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op de biljetten of door de districtsbureauhouder anders is aangegeven, en daarbij de overige op de biljetten of door de districtsbureauhouder gestelde aanwijzingen in acht te nemen.

  • 3 De opgaveplichtige dient voorts de ingevulde en ondertekende beschrijvingsbiljetten op de zittingsdag dan wel, indien de beschrijvingsbiljetten aan de opgaveplichtige zijn toegezonden, binnen vijf dagen nadat deze aan hem zijn verzonden in te leveren bij de districtsbureauhouder.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 12 maart 1991

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Bijlage 1. Normen bruto standaardsaldi (bss) ten behoeve van de Landbouwtelling 1991

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr. nr.

bss per dier

rubr. nr.

bss per dier

201

235

251

320

203

235

253

48

205

350

255

320

207

310

260

270

209

280

261

1120

211

1090

263

270

213

300

265

-

215

130

266

140

217

270

268

-

219

300

269

1

221

270

271

3,6

223

310

273

5,9

225

300

275

1,35

227

300

276

2

228

270

278

2

229

270

282

170

232

-

284

170

233

85

287

2,5

235

35 1

290

65

237

35 1

291

4,65

239

48

292

65

241

48

293

11

243

48

294

65

245

48

295

28,6

247

320

297

2,5

249

320

1 Alleen indien rubriek 243 tot en niet 255 niet voorkomt.

D. Tuinbouw open grond

rubr. nr.

bss per are

rubr. nr.

sbe per are

401

189

505

71,2

405

75,3

507

71,2

409

75,3

515

71,2

413

135,4

520

136

417

75,3

530

28,2

421

75,3

532

28,2

425

45,5

541

208,2

429

45,5 4

551

109

433

75,3

552

109

437

75,3

554

109

441

45,54

555

109

445

75,3 5

557

399

449

45,5

559

399

453

45,5 3

561

399

457

76,3

571

172

461

45,53

573

172

465

135,4 6

575

107

469

45,5 3

577

107

473

45,54

579

172

477

75,35

580

172

501

71,2

581

172

503

71,2

3 Norm geldt indien beteeld areaal < 150 are. Indien beteeld areaal > = 150 are geldt

rubriek, 453, 12,4

rubriek, 461, 12,4

rubriek, 469, 29,5

4 Norm geldt indien beteeld areaal < 100 are. Indien beteeld areaal > = 100 are geldt

rubriek, 429, 29,5

rubriek, 441, 29,5

rubriek, 473, 29,5

5 Norm geldt indien beteeld areaal < 200 are. Indien beteeld areaal > = 200 are geldt

rubriek, 445, 12,4

rubriek, 477, 29,5

6 Norm geldt indien beteeld areaal < 50 are.

Indien beteeld areaal > = 50 are geldt

rubriek, 465, 29,5

G. Tuinbouw onder glas

rubr. nr.

bss per m²

rubr. nr.

bss per m²

601

13,70

650

13,49

605

13,70

651

17,4

609

9,72

652

13,49

613

13,70

653

13,49

617

11,26

655

17,43

618

13,70

656

13,49

621

9,72

657

13,49

625

30,51

660

25,54

635

11,19

662

25,54

641

17,4

663

13,49

643

13,49

665

13,49

645

13,49

666

25,54

647

17,4

667

11,19

649

17,4

   

H. Akkerbouw

rubr. nr.

bss per are

rubr. nr.

bss per are

301

11,7

335

13,5

303

8

341

16,6

305

10

347

27,3

307

10

349

40,4

309

8

351

17,4

311

8

353

31,1

312

8

355

14,0

313

11

357

21,7

317

12,3

359

17,5 2

321

12,3

369

6,62

323

15,2

373

12,82

325

12,3

376

12,8

326

12,4

383

28

327

13,5

385

28

329

13,5

387

28

331

13,5

389

17,5

2 Alleen als ((bss(rubr. 359 + 369 + 373 + 703 + 715)) / (bss (rubr. 201 t/m 299 + 260 t/m 263 + 266 + 282 + 284)) > 2/3

In dat geval wordt slechts het ruwvoeroverschot meegerekend.

I. Bedrijfsindeling

rubr. nr.

bss per are

703

9,32

715

9,32

2 Alleen als ((bss(rubr. 359 + 369 + 373 + 703 + 715)) / (bss (rubr. 201 t/m 299 + 260 t/m 263 + 266 + 282 + 284)) > 2/3

E. Champignonteelt

rubr. nr.

bss per m²

805

72,6

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr. nr.

bss eenheid

911

40 per

 

1000

 

stuks

913

540 per

 

1000 kg

583

75,3 per

 

are

Bijlage 46757.png
Bijlage 46758.png

Bijlage 2. Normen standaard bedrijfseenheden (sbe) ten behoeve van Landbouwtelling 1991

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

c. Veestapel

rubr. nr.

sbe per dier

rubr. nr.

sbe per dier

201

0,52

227

0,50

203

0,52

228

0,50

205

0,52

229

0,50

207

1,30

232

-

209

0,52

233

0,25

211

2,50

235

-

213

1,30

237

0,14 1

215

0,33

239

0,14

217

0,50

241

0,14

219

0,50

243

0,14

221

0,50

245

0,14

223

0,50

247

0,95

225

0,50

249

0,95

251

0,95

276

0,0045

253

0,14

278

0,0045

255

0,95

282

0,50

260

0,70

284

-

261

4,00

287

0,0085

263

0,70

290

0,18

265

-

291

0,015

266

0,28

292

0,18

268

0,28

293

0,025

269

0,003

294

0,18

271

0,007

295

0,085

273

0,020

297

0,01

275

0,0025

1 Alleen indien rubriek 243 t/m 255 niet voorkomt.

H. Akkerbouw

rubr. nr.

sbe per are

rubr. nr.

sbe per are

301

0,025

341

0,038

303

0,015

347

0,087

305

0,025

349

0,117

307

0,015

351

0,045

309

0,015

353

0,080

311

0,015

355

0,042

312

0,015

357

0,068

313

0,025

359

0,060

317

0,025

369

0,017

321

0,025

373

0,029

323

0,033

376

0,029

325

0,018

377

0,018

326

0,025

383

0,080

327

0,025

385

0,080

329

0,030

387

0,080

331

0,030

389

0,060

335

0,032

D. Tuinbouw open grond

rubr. nr.

sbe per are

rubr. nr.

sbe per are

401

0,87

503

0,22

405

0,31

505

0,23

409

0,25

507

0,23

413

0,54

515

0,29

417

0,20

520

0,60

421

0,27

530

0,06

425

0,10

532

0,16

429

0,12 3

541

0,90

433

0,31

551

0,34

437

0,30

552

0,38

441

0,153

554

0,52

445

0,25 4

555

0,53

449

0,13

557

1,04

453

0,16 2

559

1,90

457

0,30

561

1,50

461

0,16 2

571

0,63

465

0,54 5

573

0,59

469

0,15 2

575

0,35

473

0,11 3

577

0,23

477

0,214

579

0,76

501

0,22

580

0,49

581

0,55

2 Norm geldt indien beteelde areaal <150 are Indien beteelde areaal > = 150 are geldt

rubriek, 453, 0,025

rubriek, 461, 0,025

rubriek, 469, 0,06

3 Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are Indien beteelde areaal > = 100 are gelt

rubriek, 429, 0,06

rubriek, 441, 0,135

rubriek, 473, 0,09

4 Norm geldt indien beteelde areaal <200 are indien beteelde areaal > = 200 are geldt

rubriek, 445, 0,025

rubriek, 477, 0,05

5 Norm geldt indien beteelde areaal < 50 are Indien beteelde areaal > = 50 are geldt

rubriek, 465, 0,08

G. Tuinbouw onder glas

rubr. nr.

sbe per m²

rubr. nr.

sbe per m²

601

0,039

650

0,043

605

0,034

651

0,046

609

0,025

652

0,036

613

0,039

653

0,036

617

0,026

655

0,053

618

0,039

656

0,036

621

0,029

657

0,036

625

0,102

660

0,065

635

0,029

662

0,085

641

0,057

663

0,044

643

0,048

665

0,036

645

0,036

666

0,102

647

0,048

667

0,050

649

0,048

I. Bedrijfsindeling

rubr. nr.

sbe per are

703

0,021

715

0,021

E. Champignonteelt

rubr. nr.

sbe per 100 m²

805

19

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr. nr.

sbe per eenheid

911

0,16 per

 

1000 st.

913

2 per

 

1000 kg

583

0,21 per

 

are

Naar boven