Goedkeuring derde generatie stemmachine Samsom

[Regeling vervallen per 21-10-2007.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-04-1991 t/m 20-10-2007

Goedkeuring derde generatie stemmachine Samsom

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelezen het verzoek van Samsom H. D. Tjeenk Willink bv. te Alphen aan den Rijn van 10 januari 1991;

Gelet op artikel J 33 van de Kieswet (Stb. 1989, 423), artikel J 14 van het Kiesbesluit (Stb. 1989, 471) en de artikelen 4, 5 en 6 van de Regeling goedkeuring stemmachines (Strcrt. 1989, 210);

Gezien de mededeling van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO als bedoeld in artikel 6 van de Regeling goedkeuring stemmachines (Stcrt. 1989, 210);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

De derde generatie stemmachine Samsom, vervaardigd naar het bij mijn beschikking van 14 januari 1991 (Stcrt. 1991, 14) goedgekeurde protoytpe, wordt voor het gebruik bij verkiezingen goedgekeurd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

Op het rijkskeurmerk dient het goedkeuringsnummer 911 te worden aangebracht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-10-2007]

Van deze goedkeuring wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Naar boven