Vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1989

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-02-1991 t/m 31-01-2005

Vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1989

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Voor het jaar 1989, te rekenen vanaf 1 april, wordt de procentuele GVP-premie vastgesteld op 6,27% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werknemersbijdrage van 2,52% en een werkgeversbijdrage van 3,75%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Een nominale GVP-premie van f 13,00 per volwassene per maand respectievelijk f 6,50 per kind per maand tot een maximum van twee kinderen wordt ingevoerd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling – welke wordt gepubliceerd in de Staatscourant – treedt in werking per 1 februari 1991 en werkt terug tot en met 1 april 1989.

De

minister

van Justitie,
voor deze,
De

directeur Politie

,

J. J. H. Suyver

De

minister

van Binnenlandse Zaken
voor deze,
De

directeur Politie

,

H. C. J. L. Borghouts

Naar boven