Vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1991

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-02-1991 t/m 30-06-2008

Vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1991

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Voor het jaar 1991, wordt de procentuele GVP-premie vastgesteld op 6,25% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werknemersbijdrage van 2,41% en een werkgeversbijdrage van 3,84%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Een nominale GVP-premie wordt vastgesteld op f 15,50 per volwassene per maand respectievelijk f 7,75 per kind per maand tot een maximum van twee kinderen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling – welke wordt gepubliceerd in de Staatscourant – treedt in werking per 1 februari 1991 en werkt terug tot en met 1 januari 1991.

De

minister

van Justitie,
voor deze,
De

directeur Politie

,

J. J. H. Suyver

De

minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
De

directeur Politie

,

H. C. J. L. Borghouts

Naar boven