Instellingsbesluit Directie Informatiebeleid

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-10-1990 t/m 27-08-2004

Instellingsbesluit Directie Informatiebeleid

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

overwegende dat de zich wijzigende aard en omvang van taken op het gebied van de gezondheidszorg een aanpassing van de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid noodzakelijk maken,

Besluit:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • I Op te heffen de directie Epidemiologie en Informatica.

 • II In te stellen de directie Informatiebeleid (DIB).

  De directie is belast met het leiding geven aan het proces van ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en vernieuwing van een samenhangend beleid dat er op is gericht om een samenhangende informatievoorziening en -structuur tot stand te brengen ten behoeve van de uitvoering van de zorgverlening, alsmede het daaraan verbonden bestuur en de beleidsvorming.

  Voor de uit deze algemene taakstelling voortvloeiende taken is de directie uitgerust met:

  • -

   de hoofdafdeling Algemeen Informatiebeleid (DIB/AIB);

  • -

   de hoofdafdeling Beleidsinformatievoorziening (DIB/BIV);

  • -

   de afdeling Beleidsinformatiecentrum (DIB/BIC).

 • III De directie Informatiebeleid zal ressorteren onder de Hoofddirectie Financiering en Planning van het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid;

 • IV Dit besluit in werking te doen treden op 1 oktober 1990;

  Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 29 januari 1991

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven