Instellingsbesluit directies PEP/AGB/GGB/ZZT

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m 27-08-2004

Instellingsbesluit directies PEP/AGB/GGB/ZZT

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat de zich wijzigende aard en omvang van taken op het gebied van de gezondheidszorg een aanpassing van de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid noodzakelijk maken.

Besluit:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • I Op te heffen:

  • -

   de Directie Algemene Gezondheidszorg;

  • -

   de Directie Gezondheidszorg Beroepen en Opleidingen;

  • -

   de Directie Ziekenhuiszorg.

 • II In te stellen:

  • A. De directie Preventie, Epidemiologie en Patiëntenbeleid (PEP). De directie is belast met het leidinggeven aan het proces van ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en vernieuwing van een samenhangend beleid en het vormgeven en toepassen van het bijbehorend instrumentarium op het gebied van preventie, epidemiologie, zorg-innovatie en consumentenbeleid, als thema's van gezondheidszorg die nadrukkelijk tot ontwikkeling dienen te worden gebracht.

   Voor de uit deze algemene taakstelling voortvloeiende taken is de directie uitgerust met:

   • -

    de Hoofdafdeling Gezondheidsbevordering en Ziektenbestrijding (PEP/GZ);

   • -

    de Hoofdafdeling Epidemiologie (PEP/E);

   • -

    de Hoofdafdeling Zorginnovatie en Consumentenbeleid (PEP/ZC);

   • -

    het Bureau Financieel-Economische Aangelegenheden (PEP/FEA);

   • -

    het Directiesecretariaat (PEP/DS).

  • B. De directie Algemene Gezondheidszorg en -Beroepen (AGB).

   De directie is belast met het leidinggeven aan het proces van ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en vernieuwing van een kwalitatief en kwantitatief beleid en het vormgeven en toepassen van het bijbehorend zorginstrumentarium met betrekking tot gezondheid en tot de algemene gezondheidszorg zowel in extramurale als in intramurale situaties, samenhangend beleid op het gebied van de inhoud, kwaliteit, organisatie, structuur, volume, spreiding, samenhang van en de integratie-, samenwerkings- en substitutiemogelijkheden tussen voorzieningen in het zorgveld en de daarin werkzame beroepsbeoefenaren.

   Voor de uit deze algemene taakstelling voortvloeiende taken is de directie uitgerust met:

   • -

    de Hoofdafdeling Beroepsbeoefenaren en Opleidingen in de Gezondheidszorg (AGB/BOG);

   • -

    de Hoofdafdeling Thuisverpleging en -verzorging (AGB/TVV);

   • -

    de Hoofdafdeling Algemene en Paramedische Zorg (AGB/AMPZ);

   • -

    het Bureau Financieel-Economische Aangelegenheden (AGB/FEA);

   • -

    het Directiesecretariaat (AGB/DS).

  • C. De directie Geestelijke Gezondheidszorg en -Beroepen (GGB).

   De directie is belast met het leidinggeven aan het proces van ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en vernieuwen van een kwalitatief en kwantitatief beleid, en het vormgeven, vernieuwen en toepassen van het bijbehorende zorginstrumentarium met betrekking tot de geestelijke volksgezondheid en gezondheidszorg. Voor de uit deze algemene taakstelling voortvloeiende taken is de directie uitgerust met:

   • -

    de Hoofdafdeling Inhoud en Zorg (GGB/IZ),

   • -

    de Hoofdafdeling Structuur en Organisatie (GGB/SO):

   • -

    de Hoofdafdeling Beroepen, Opleidingen en Patiëntenbeleid (GGB/BOP);

   • -

    het Bureau Financieel-Economische Aangelegenheden (GGB/FEA);

   • -

    het Directiesecretariaat (GGB/DS).

  • D. De directie Ziekenhuiszorg en Topzorg (ZZT).

   De directie is belast met het leidinggeven aan het proces van ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en vernieuwen van een kwalitatief en kwantitatief beleid met betrekking tot intramurale ziekenhuisvoorzieningen, ambulancevervoer, academische ziekenhuizen, topklinische zorg en ontwikkelingsgeneeskunde, geneeskundige ontwikkelingen en medische ethiek.

   Voor de uit deze algemene taakstelling voortvloeiende taken is de directie uitgerust met:

   • -

    de Hoofdafdeling Algemene, Financieel-Economische en Juridische Zaken (ZZT-AFEJZ);

   • -

    de Hoofdafdeling Algemene en Categoriale Ziekenhuizen (ZZT/Z);

   • -

    de Hoofdafdeling Academische Ziekenhuizen en Topklinische Zorg (ZZT/TOPAZ);

   • -

    de Hoofdafdeling Geneeskundige Ontwikkelingen en Medische Ethiek (ZZT/MEO).

   • -

    het Directiesecretariaat (ZZT/DS).

 • III De onder A tot en met D genoemde directies ressorteren onder de Hoofddirectie Gezondheidszorg van het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid.

 • IV Dit besluit in werking te doen treden op 1 januari 1991.

  Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 29 januari 1991

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven