Instellingsbesluit Directie Beheer en Managementondersteuning

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-06-1990 t/m 27-08-2004

Instellingsbesluit Directie Beheer en Managementondersteuning

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

overwegende dat de zich wijzigende aard en omvang van taken op het gebied van de gezondheidszorg, de decentralisatie van personele bevoegdheden, de decentralisatie van taken op het gebied van de organisatie en de herindeling van taken op het gebied van de informatievoorziening een aanpassing van de organisatie van het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid noodzakelijk maken en daarmee de vormgeving van de ondersteunende diensten.

Besluit:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • I Op te heffen:

  • -

   het Algemeen Secretariaat van het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid;

  • -

   de Personeelssector Volksgezondheid;

 • II In te stellen de directie Beheer en Managementondersteuning (BMO). De directie is belast met het verlenen van beleidsmatige, ondersteunende en uitvoerende diensten op het gebied van beheersmanagement (apparaatszorg) ten behoeve van het gehele Directoraat-Generaal.

  Voor de uit deze algemene taakstelling voortvloeiende taken is de directie uitgerust met:

  • -

   de afdeling Bedrijfsvoering (BMO/BV);

  • -

   de afdeling Personeelszaken (BMO/PVGZ);

  • -

   de afdeling Bestuursondersteuning (BMO/BO);

  • -

   de stafafdeling Financieel-economische Aangelegenheden (BMO/FEA);

  • -

   het Directiesecretariaat (BMO/DS);

 • III De directie Beheer en Managementondersteuning ressorteert onder de Directeur-Generaal voor de Volksgezondheid;

 • IV Dit besluit in werking te doen treden per 1 juni 1990;

  Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 29 januari 1991

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven