Uitverkoop- en opgebruikregeling ter zake bepaalde diergeneesmiddelen

[Regeling vervallen per 14-12-2006.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 19-01-1991 t/m 13-12-2006

Uitverkoop- en opgebruikregeling ter zake bepaalde diergeneesmiddelen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 58, derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-12-2006]

In afwijking van artikel 2 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410) is het toegestaan voor de hieronder genoemde diergeneesmiddelen, ingeschreven onder het daarbij vermelde nummer waarvan de registratieaanvraag niet ontvankelijk werd verklaard respectievelijk afgewezen, voorhanden of in voorraad te hebben, af te leveren en toe te passen tot de daarbij aangegeven datum.

Aanvrager

Nummer

Diergeneesmiddel

Uitverkoopdatum

Dopharma Research B.V.

NL 2171

GLENBUTEROL HCL

01-04-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2179

EXPECTOMIX CLENBUTEROL

01-04-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3110

OXY-100

01-06-1991

Regishare B.V.

NL 3848

FEEDMIX OXYTETRA 10%

01-06-1991

Veprol Nederland B.V.

NL 4885

OXYTETRACYCLINE 50%

TECHNICAL GRADE VEPROL

01-06-1991

Regishare B.V.

NL 5921

FEEDMIX OXYTETRACYCLYNE 400/5000

01-06-1991

Vetico Farma

NL 1506

OXYTETRACYCLINE 400

01-06-1991

Vetico Farma

NL 1507

O.T.C. 10% FEEDGRADE

01-06-1991

Floris Veterinaire

Produkten B.V.

NL 1683

FEEDMIX OXY 100

01-06-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij. B.V.

NL 1723

OXY 10% F.G.

01-06-1991

Regishare B.V.

NL 4493

OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE

01-06-1991

Veprol Nederland B.V.

NL 4784

GEMEDICINEERD PREMIX Z20 V4

01-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 4801

DIHYDROCYCLINE-400

01-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5423

DIHYDROCYCLINE-100

01-06-1991

Inffa Nederland B.V.

NL 6014

OXYTETRACYCLINE

01-06-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij. B.V.

NL 1719

OXY 400 V4

01-06-1991

Franklin Pharmaceuticals Ltd

NL 2878

O.T.C. 400

01-06-1991

Stichting F.I.F.

NL 4361

OXYTRACYCLINE 10% W.O.

01-06-1991

Vetico Farma

NL 1814

DIMETRIDASOLE HCL 450

01-06-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij. B.V.

NL 2460

DIMETRIDAZOL HCL.

01-06-1991

Havee Company B.V.

NL 3935

DIMETRIDAZOL HCL

01-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5426

DIMETRIDAZOL HYDROCHLORIDE

01-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5427

DIMETRIDAZOLE BASE

01-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5432

DIMETRI 450

01-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5370

DIMETRI WO

01-06-1991

Vetico Farma

NL 1818

V-9 MIX DIMETRI

01-06-1991

Animed B.V.

NL 2907

O.T.C. WONDPOEDER

01-06-1991

Dopharma Research B.V.

NL 3328

NEOMYCINE 20%

01-06-1991

Aesculaap B.V.

NL 2341

CYCLOFUUR

02-06-1991

Chevita GmbH

NL 2344

FURALTADON 30%

02-06-1991

Chevita GmbH

NL 2347

CHEVI-TYL

02-06-1991

Colombo

NL 5770

ENDUR 100 PLUS

02-06-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 4010

MULTIVITMA

02-06-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 2420

CEBE C MIX

02-06-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 2422

CEBE C MIX + COL

02-06-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 1325

VERMICIDE KORREL

02-06-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 5386

VERMICIDE POEDER

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5369

TRIMMIX-FEED

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5443

TRIMMIX-P

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5446

AMOXY-FUR-P

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3757

C.N.F.-MIX-P

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3451

CURAMIX CP

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3131

CURAMIX P

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5457

PYRANTEL-F

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3118

PIRANPEL BROK

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5366

SULFASIN

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5473

TILOX WO

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5362

HOESTMIX-V

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5403

TILOSOL-100

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5371

TILOTRIM-FEED

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5440

TILOX FEED

02-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5439

TILOZOL-FEED

02-06-1991

Hak Chemicals B.V.

NL 4527

GROEIMIX

02-06-1991

Hak Chemicals B.V.

NL 1807

T.M.S.F.

02-06-1991

Hak Chemicals B.V.

NL 1805

T.M.S.F. SUPER

02-06-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4836

TRIMETHOPRIM

02-06-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4830

TYLOSINTARTRAT

02-06-1991

Meca Nederland B.V.

NL 5751

TIACYCLIN

02-06-1991

Stichting F.I.F.

NL 3158

FURALTADONE HYDROCHLORIDE

02-06-1991

Stichting F.I.F.

NL 5452

AMOXY-FUR

02-06-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 2247

PROEFMIX-C

02-06-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij. B.V.

NL 3248

TYLOSINE 20 FEED

02-06-1991

Chevita GmbH

NL 2349

SULFAMETHAZIN +

21-06-1991

Chevita GmbH

NL 2353

OXYTETRACYCLIN-T

21-06-1991

Feed Farm B.V.

NL 4374

TETRA-CHLOR + N

21-06-1991

Feed Farm B.V.

NL 4375

DOXY-MIX 150

21-06-1991

Feed Farm B.V.

NL 4501

CHLOTETRACYCLINE 20% W.O.

21-06-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 3540

INTRAMIN 200

21-06-1991

Kombivet B.V.

NL 2088

FELIBIOTIC TABLET

21-06-1991

Kombivet B.V.

NL 4574

AMPICILLINUM

21-06-1991

Meca Nederland B.V.

NL 3990

AMPICILLIN 20%

21-06-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4068

OXYTETRACYCLIN 20%

21-06-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4069

OXYTETRACYCLIN 10%

21-06-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4072

DOXYCYCLIN 5%

21-06-1991

Mycofarm Nederland B.V.

NL 2057

UTERUS CAPSULE

21-06-1991

Mycofarm Nederland B.V.

NL 4300

SUMIX

21-06-1991

Panpharma

NL 3318

TERALON

21-06-1991

Regishare B.V.

NL 2487

INTRAMYCIN-200 OPL PRO INJ.

21-06-1991

Regishare B.V.

NL 4314

AMPICILLIN COLISTIN ORAAL DOSER

21-06-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 2745

DOXYCYCLINE 5%

21-06-1991

Cyanamid Animal Health, DG Lederle NL

NL 5130

CYFAC S

25-06-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 1684

FLOXYTETRA LA

25-06-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 1686

AMPI-COL SUSP.

25-06-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5460

DOXY-TAB

25-06-1991

Hak Chemicals B.V.

NL 1427

AMPI 200 SUSP. PRO INJ.

25-06-1991

Hak Chemicals B.V.

NL 1516

DOXYCYCLINE 50

25-06-1991

Intervet Nederland B.V.

NL 1440

SUPRAVIT KONDITIE VOEDER VOOR DUIVEN

25-06-1991

Intervet Nederland B.V.

NL 1561

PROCAPEN 30

25-06-1991

Kombivet B.V.

NL 4578

AMPICILLINUM

25-06-1991

Kombivet B.V.

NL 4581

AMPICILLINUM

25-06-1991

Kombivet B.V.

NL 4582

AMPICILLINUM

25-06-1991

Kombivet B.V.

NL 4585

AMPICILLINUM

25-06-1991

Kombivet B.V.

NL 4587

AMPICILLINUM

25-06-1991

Kombivet B.V.

NL 6064

KOMBICYCLIN

25-06-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4838

CHLORTETRACYCLIN - HCL

25-06-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4844

TETRACYCLIN - RCL

25-06-1991

Pitman-Moore Ltd.

NL 1870

OXYTETRIN AEROSOL

25-06-1991

Regishare B.V.

NL 3456

DUSALMIX-FC

25-06-1991

Rigaux Galena

NL 5234

HECTINE SUSPENSION

25-06-1991

Firma de Weerd

NL 3493

BELGICA DE WEERD A.S.

25-06-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 2240

FURADOXYCOL

03-07-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 2236

COLIDOX

03-07-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 2743

LOXYDEK

04-07-1991

Hak Chemicals B.V.

NL 1785

DOXYCYCLINE 50 D

04-07-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij. B.V.

NL 1714

SULFADIMIDINE NATRIUM

19-07-1991

Havee Company B.V.

NL 4286

DIMETRIDAZOLE SUPPLEMENT

19-07-1991

Veprol Nederland B.V.

NL 4677

GEMEDICINEERDE PREMIX 9%

DIMETRIDAZOL VEPROL V9

19-07-1991

Veprol Nederland B.V.

NL 4679

GEMEDICINEERDE PREMIX 4%

DIMETRIDAZOL VEPROL V10

19-07-1991

Bayer Nederland B.V.

NL 5694

EQUI PECUTRIN

19-07-1991

Feed Farm B.V.

NL 4356

SPECIAALMIX + C

20-07-1991

Feed Farm B.V.

NL 4357

SPECIAALMIX

20-07-1991

Pitman-Moore Nederland B.V.

NL 5270

MKZ VACCIN

25-07-1991

Dopharma Research B.V.

NL 1590

ERSIPELIN

27-07-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2005

POLYPENJECT 20%

27-07-1991

Feed Farm B.V.

NL 4360

PEN V 125 W.O.

27-07-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5397

AMOXY-TAB 50

27-07-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5463

AMOXY-TAB

27-07-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5571

ERYVAC

27-07-1991

Hak Chemicals B.V.

NL 2499

PEN VK 250 FEED

27-07-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4027

AMOXYCILLIN 150

27-07-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4030

AMOXYCILLIN -L.A.

27-07-1991

Molecular Genetics Inc.

NL 1233

GENECOL 99

27-07-1991

Stichting F.I.F.

NL 3173

AMOXY-150 SUSP. PRO INJ.

27-07-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 2881

AMX SUSP PRO INJ.

27-07-1991

Vetico Farma

NL 2498

PHENOXY METHYLPENICILLINE K

27-07-1991

Stichting F.I.F.

NL 3761

AMOXICILLINE TRIHYDRAAT

11-09-1991

Avrulon B.V.

NL 1711

AVRULON-RONI

01-10-1991

Pfizer B.V.

NL 2100

MASARUN SUSPENSIE

01-10-1991

Firma de Weerd

NL 3497

ORNI III

01-10-1991

Feed Farm B.V.

NL 4540

PREMIX 3

01-10-1991

Feed Farm B.V.

NL 5648

SPRINT-GEEL

01-10-1991

Feed Farm B.V.

NL 4354

SULFADIMIDINE NATRIUM INJ.

02-10-1991

Feed Farm B.V.

NL 4359

PREMIX 4

02-10-1991

Feed Farm B.V.

NL 4472

MASTITIS 300/100/100

02-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 1525

APRAMYCINE-SULFAAT

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 1646

GENTA-JECT 2%

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 1650

COLI-JECT M

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 1651

GENTA-JECT 5%

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2067

APRAMJECT 10%

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2075

DRINKMIX APRAMYCINE 20%

05-10-1991

Chevita GmbH

NL 2348

ERYTHROMYGIN 20%

05-10-1991

Chevita GmbH

NL 2363

BUSAL

05-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 2411

TYLOSINE 20%

05-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 2417

FLORMYCIN 1-0%

05-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 1682

KAN.-PEN. SUSP.

05-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 1685

FLORMYCIN 5%

05-10-1991

Intervet Nederland B.V.

NL 2665

PENAMINE S 10/10

05-10-1991

Mycofarm Nederland B.V.

NL 1897

GENTOCIN OPHTHALMIC OINTMENT

05-10-1991

Vetico Farma

NL 1514

K.C.N. PRO. INJ.

05-10-1991

Vetico Farm

NL 1781

TYL 10

05-10-1991

Vetico Farma

NL 1809

DIMETRI C

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2709

ERYTHROMYCINE TABLETTEN 50 MG

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2718

DRINKMIX ERYTHROMYCINE 20%

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2719

ERYTHROMYCINE TABLETTEN 200 MG

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2720

ERYTHROMYCINE TABLETTEN 500 MG

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2902

ENTAMYCINE-SULFAAT 50%

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2934

STREPTOMYCINE-SULFAAT

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 3673

TYLOSINEJECT 5%

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3043

TYLAN-100

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3044

TYLAN 200

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3078

AMOXYCOL SUSP. PRO INJ.

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3165

GENTA-50 OPL PRO INJ.

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3759

TYLOSINE TARTRAAT

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3768

ERYTHROMYCINE

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3878

KANECOL

05-10-1991

Vetico Farma

NL 3813

ERYTHROMYCINE THIOCYANAAT

05-10-1991

Vetico Farma

NL 3142

HOESTMIX V

05-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3763

COLISOL-400

05-10-1991

Regishare B.V.

NL 3883

K.C.N. OPL. PRO INJ.

05-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 4004

KANAMYCINE-A

05-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 4018

FLORMIX VARKENS

05-10-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4025

GENTAMICIN-SPRAY 1%

05-10-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4031

AMOXYCILLIN-COLISTIN

05-10-1991

Meca Nederland B.V.

NL 4076

TYLOSIN 20%

05-10-1991

Mycofarm Nederland B.V.

NL 4263

DEPOMYCINE 20/25

05-10-1991

Havee Company B.V.

NL 4295

BIKAMEL

05-10-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 4326

KAODIAR PLUS

05-10-1991

Feed Farm B.V.

NL 4345

GENTAMYCINE MIX 100

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 4634

KITAJECT G

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 4635

KITAJECT 5%

05-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 4808

PENISTREPTO

05-10-1991

Mycofarm Nederland B.V.

NL 4919

STREPTOMYCINE 25%

05-10-1991

Tesink Veterinaire

NL 5211

RETSEC

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5315

PENSTREP-JECT S

05-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5425

COLINEO-WO

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 5449

COLINEO

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 5454

PREMIX 12/TYLOSINE FEED

05-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5455

ERYTRIM-P

05-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5496

INTROCIL

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 5497

DIMETRI-150

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5587

SPIRA-NEO DROOGZETINJECTOR

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5670

KITA INJECTOR

05-10-1991

Havee Company B.V.

NL 5784

BIKAMEL PLUS

05-10-1991

Dr. Hesso Tierpharma GmbH

NL 5858

GAMBAZIN

05-10-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 2244

LINCOMYCINE TABLETTEN 500 MG

05-10-1991

Rhone Merieux, divisie Rhone Poulenc

NL 3435

PEN & STREP

05-10-1991

Sectolin B.V.

NL 4607

NIDON INJEKTIE

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5594

INJECTOR 300

05-10-1991

Regishare B.V.

NL 5905

DERMAVIT ORAAL POEDER

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 1639

NALIDIXINEZUUR

05-10-1991

Vetico Farma

NL 2144

FLU-GENTA

05-10-1991

Vetico Farma

NL 2145

TRIM/SULQUIN

05-10-1991

Chevita GmbH

NL 2352

SALMOSAN-T

05-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 2419

FLUMECIN INJ.

05-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 2421

FLUMECIN POEDER

05-10-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij. B.V.

NL 2466

FLUMEQUINE 30 C PRO INJ.

05-10-1991

Beaphar B.V.

NL 2528

DOG STOP

05-10-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij. B.V.

NL 2754

SULFADIMETHOXINE NA.

05-10-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 2772

L.S. TABLETTEN 400

05-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3039

SULFAQUINOXALINE NATRIUM

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3107

INTERSPECTIN

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3136

FLUMESOL

05-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3149

FLUCOSTIN

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3152

FLUCOSTIN P

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 3154

VIRGINIAMYCINE

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3155

FLUMECOL

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3163

GENDEX-F

05-10-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij. B.V.

NL 3215

GENTA F 50 PRO INJ.

05-10-1991

Beaphar B.V.

NL 3242

BLAASGRUISDIEET (BLIKVOER VOOR KATTEN)

05-10-1991

SmithKline

NL 3329

VI-SORBITS

05-10-1991

Diergeneeskundige Produkten B.V.

Dopharma Research B.V.

NL 3336

NIPOLJECT BIG

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 3347

NALIDIXINEZUUR 20%

05-10-1991

Gruppo Lepetit SpA

NL 3407

RIFAMYCIN SV SODIUM SAL MILLED AND STERILE

05-10-1991

Beecham Farma B.V.

NL 3436

BEFEDO SMAKELIJKE TABLETTEN VOOR HONDEN

05-10-1991

Beecham Farma B.V.

NL 3439

CANOVEL VITAMINE MINERALEN TABLETTEN

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 3651

RIFAJECT

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 3653

RIFAJECT C

05-10-1991

Meca Nederland B.V.

NL 3992

OXYTETRACYCLIN-POLYMYXIN

05-10-1991

Beecham Farma B.V.

NL 4148

BEFEDO SMAKELIJKE TABLETTEN VOOR KATTEN

05-10-1991

Beecham Farma B.V.

NL 4149

BEFEDO COAT CONDITIONER POWDER

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 4627

OXOLINEZUUR 1%

05-10-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij B.V.

NL 4754

RIFAMAST INJECTOR

05-10-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 5141

UROLIT TABLETTEN

05-10-1991

Rigaux Galena

NL 5237

COLICLOX

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 5413

MASTY-AC

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 5422

MASTY-RT

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 5476

LACTAFINE

05-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5479

FLUSPECTIN

05-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5480

FLUSPECTIN-P

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 5481

SALMOSOL

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5593

RIFA MASTITIS-INJECTOR

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5595

SUPERSHOT INJECTOR

05-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5680

RIFAM FORTE MASTITIS-INJECTOR

05-10-1991

Inovet Animal Health

NL 5738

INOXYL INJECTABLE SOLUTION

05-10-1991

Atarost Holland B.V.

NL 5774

AUFBAUTABLETTEN FUN HUNDE

05-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 5874

COXYSOL

05-10-1991

Firma Konings

NL 5875

KOPDROOG 9

05-10-1991

Firma Konings

NL 5878

KOPDROOG 16

05-10-1991

Firma Konings

NL 5879

KOPDROOG 7

05-10-1991

Atarost Holland B.V.

NL 6555

AUFBAUTABLETTEN FUR KATZEN

05-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 1326

OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE

11-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 1688

SULFADIMIDINE NATRIUM

11-10-1991

Vetimex Produktie- en Handelsmij

NL 1720

OXYTETRACYCLINE HCL

11-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2159

FEEDMIX ATS

11-10-1991

Havee Company B.V.

NL 2223

OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE

11-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3038

SULFADIMIDINE NATRIUM

11-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 3109

NEOMYCINE SULFAAT

11-10-1991

Sectolin B.V.

NL 3371

OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE

11-10-1991

Sectolin B.V.

NL 4609

NIDON SUPPLEMENT

11-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2737

SULFADIMETHOXINE-NA

16-10-1991

Beaphar B.V.

NL 3243

NIERDIEET (BLIKVOER VOOR KATTEN)

16-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 3588

SPECTINOJECT 10%

16-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 4121

SULFADOXINE-NA

16-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5592

SPIRA-F DROOGZETINJECTOR

16-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5742

CEFALEXINE-NA

16-10-1991

Havee Company B.V.

NL 2195

FLUMEQUINE 3% INJ.

26-10-1991

Cyanamid Animal Health, DG Lederie NL

NL 4682

CYVERM OPLOSBAAR POEDER

31-10-1991

Colombo

NL 5167

COLOMBOCUUR-L

31-10-1991

Colombo

NL 5168

COLOMBOCUUR

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 1983

PREDNISOLONE-ACETAAT

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 2712

TETRAMISOLE-HCL

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 3099

MONENSIN-NA

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 3650

NICOLFOLAN

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 4159

PIPERAZINE-ADIPAAT

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 4223

PIPERAZINE-FOSFAAT

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 4224

PIPERAZINE-CITRAAT

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 4226

WORMKORREL L

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 4242

WORMKORREL T

31-10-1991

Dopharma Research B.V.

NL 5682

CEFALEXINE TABLETTEN 50 MG

31-10-1991

Feed Farm B.V.

NL 5278

ANTHELSOL

31-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 1323

CEFASEPTIN MITE

31-10-1991

Floris Veterinaire Produkten B.V.

NL 1324

CEFASEPTIN FORTE

31-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 4814

ACETAN

31-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5420

LEVIPEL

31-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5475

LINCOSPECTAM FEED

31-10-1991

W. Gellings Holding B.V.

NL 5478

LEVICOL-F

31-10-1991

Kombivet B.V.

NL 3552

LEVAMI-KEL

31-10-1991

Kombivet B.V.

NL 5659

FLUMETHA-KEL 005

31-10-1991

Mycofarm Nederland B.V.

NL 1728

AZIUM

31-10-1991

Mycofarm Nederland B.V.

NL 4107

DELVOPRIM DRAGEE

31-10-1991

Rhone Merieux, divisie Rhone Poulenc

NL 2967

COLVASONE

31-10-1991

Robert Young & Co. Ltd

NL 4277

RICOBENDAZOLE BOLI (BENTAL)

31-10-1991

Robert Young & Co. Ltd

NL 4279

RICOBENDAZOLE PASTA (BENTAL)

31-10-1991

Robert Young & Co. Ltd

NL 4280

RICOBENDAZOLE DRENCH 2,5% (BENTAL)

31-10-1991

Sectolin B.V.

NL 3296

DIMOCOL

31-10-1991

SmithKline Beecham Animal Health

NL 2186

CORTEXILAR DEPOT

31-10-1991

SmithKline Beecham Animal Health

NL 2259

VALBAZEN PASTA (BELGIE)

31-10-1991

SmithKline Beecham Animal Health

NL 2669

VALBAZEN 3% ONTWORMINGSKORRELS

31-10-1991

Sterivet Lab. Ltd

NL 6312

DEXONE POWDER

31-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3169

ANTHELCOL

31-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 3755

PREDNI 25

31-10-1991

Stichting F.I.F.

NL 4804

BETASONE-LA

31-10-1991

Tesink Veterinaire Produkten B.V.

NL 2787

FLUOCORT

31-10-1991

Veterinaria AG

NL 3052

MAXUTRIM 7,5% AD US. VET. 50 ML

31-10-1991

Vetimex Produktie- en Handelmij. B.V.

NL 4713

LEVAMISOL BOLI

31-10-1991

Vetopharma

NL 5582

MEGASOLONE

31-10-1991

Vetopharma

NL 5586

COCCILYSE

31-10-1991

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-12-2006]

De regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 15 januari 1991

De

staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven