Vaststelling premiepercentages verplichte ziekenfondsverzekering 1991

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-02-1991 t/m 27-08-2004

Vaststelling premiepercentages verplichte ziekenfondsverzekering 1991

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 14, tweede en derde lid en 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227);

Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad van 28 juni 1990, SFA/12946 en 25 oktober 1990, SEA/21215;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1991 worden vastgesteld:

  • a. het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet, op 1,9;

  • b. het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, op 7.25;

  • c. het premiepercentage, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, eerste volzin van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, op 1,9.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Hans J. Simons

De

staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Naar boven