Besluit aanwijzing onderzoekingsbureau ex artikel 27 Binnenschepenwet

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 01-01-1991 t/m 30-06-2009

Besluit van 20 december 1990, houdende aanwijzing van een onderzoekingsbureau in de zin van artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 december 1990, nr. S/J 32.194/90, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;

Gelet op artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Als onderzoekingsbureau, bedoeld in artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet, wordt ten behoeve van het onderzoek van de rondvaartboten, bedoeld in de Regeling rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype (Stcrt. 1990, 248), aangewezen: de Havendienst van Amsterdam.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 januari 1991.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 1990

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de eenendertigste december 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven