Organisatiebesluit Inspectie van de beroepskeuzevoorlichting

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m 24-09-2008

Organisatiebesluit Inspectie van de beroepskeuzevoorlichting

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Aan het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening, bedoeld in artikel 8 van de Arbeidsvoorzieningswet, wordt een Inspectie van de beroepskeuzevoorlichting toegevoegd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De Inspectie heeft tot taak:

  • a. het houden van toezicht op de beroepskeuzevoorlichting die wordt verleend door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en door de vanwege haar gesubsidieerde instellingen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit van de beroepskeuzevoorlichting;

  • b. het jaarlijks rapporteren aan het Centraal Bestuur en het betrokken Regionaal Bestuur over het toezicht op de onder a bedoelde beroepskeuzevoorlichting.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

  • 1 Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en kan worden aangehaald als: Organisatiebesluit Inspectie van de beroepskeuzevoorlichting.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Arbeidsvoorzieningswet.

's-Gravenhage, 20 december 1990

De

Minister

voornoemd,

B. de Vries

Naar boven