Aanwijzing bevelvoerende militairen met bevoegdheden als bedoeld in art. 59

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m heden

Aanwijzing bevelvoerende militairen met bevoegdheden als bedoeld in art. 59

De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 59, eerste lid, van de Wet militaire strafrechtspraak;

Besluiten:

Artikel 1

Als bevelvoerende militairen die de bevoegdheden bedoeld in artikel 59 van de Wet militaire strafrechtspraak kunnen uitoefenen worden aangewezen:

 • -

  de commandant van een oorlogsschip;

 • -

  de commandant van de Eerste amfibische gevechtsgroep van het Korps mariniers;

 • -

  de commandant van de Tweede amfibische gevechtsgroep van het Korps mariniers;

 • -

  de commandant van een bataljon van het Korps mariniers;

 • -

  de officier-detachementscommandant bij de Koninklijke marine en bij de Koninklijke luchtmacht;

 • -

  de militaire attachés.

's-Gravenhage, 19 december 1990

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De

Staatssecretaris

van Defensie,

B. J. M. Baron van Voorst tot Voorst

Naar boven