Premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1991

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m 27-08-2004

Premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1991

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 13a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad van 22 november 1990, VERZ 22788-90;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De premie, bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 1991 vastgesteld op een bedrag van f 4,85 per dag.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H.J. Simons

Naar boven