Vaststelling premiepercentage a.w.f. per 1 januari 1991

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-1991 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentage a.w.f. per 1 januari 1991

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 124 van de Werkloosheidswet;

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage bijgevoegde besluit van het Algemeen Werkloosheidsfonds van 20 juni 1990, nr. 90 125 inzake de vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 88, eerste lid, van de Werkloosheidswet. Dit percentage wordt voor het jaar 1991 voor alle takken van het bedrijf en beroep vastgesteld op 1,6.

's-Gravenhage, 3 december 1990

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Terug naar begin van de pagina