Vaststelling premiepercentages a.a.w., a.o.w. en a.w.w. en fictief a.a.w. per 1 januari 1991

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentages a.a.w., a.o.w. en a.w.w. en fictief a.a.w. per 1 januari 1991

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 11, eerste, derde en vierde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 1989, 129) en artikel 2 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies (Stb. 1989, 127);

De Sociale Verzekeringsraad gehoord;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 2 bijgevoegde besluit van de Sociale Verzekeringsbank van 25 juni 1990 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1991 vastgesteld op 14,05.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 3 bijgevoegde besluit van de Sociale Verzekeringsbank van 25 juni 1990 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene weduwen en wezenverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1991 vastgesteld op 1,10.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring te verlenen aan artikel 1 van het als bijlage 1 bijgevoegde besluit van het bestuur van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds van 20 juni 1990 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan artikel 2 van het als bijlage 1 bijgevoegde besluit van het bestuur van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds van 20 juni 1990 inzake de vaststelling van het fictieve premiepercentage algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1991 vastgesteld op 6,15.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1991.

's-Gravenhage, 3 december 1990

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven