Vaststelling premiepercentage en franchise w.a.o. per 1 januari 1991

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-01-1991 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentage en franchise w.a.o. per 1 januari 1991

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 78, eerste lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89) en artikel 9, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552);

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 1 bijgevoegde besluit van het Arbeidsongeschiktheidsfonds van 20 juni 1990, nr. 90197 inzake de vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1991 vastgesteld op 12,00.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt verleend aan het als bijlage 2 bijgevoegde besluit van het Arbeidsongeschiktheidsfonds van 20 juni 1990, nr. 90196 inzake de vaststelling van het bedrag dat bij de berekening van het loon, waarnaar de premie ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geheven, buiten aanmerking wordt gelaten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1991.

's-Gravenhage, 3 december 1990

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven