Vaststelling plan ziekenhuisvoorzieningen gezoncheidsregio Flevoland geestelijke gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-02-1991 t/m 27-08-2004

Vaststelling plan ziekenhuisvoorzieningen gezoncheidsregio Flevoland geestelijke gezondheidszorg

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 5 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268).

Gezien het advies van het College voor ziekenhuisvoorzieningen van 13 november 1989;

Besluit:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Enig artikel

Voor de gezondheidsregio Flevoland wordt met betrekking tot de categorie instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, hoofdstuk 4 van het als bijlage 1 bijgevoegde ontwerp-plan ongewijzigd als plan vastgesteld.

Voorzover echter de in het plan opgenomen datum van aanvang van de bouw van initiatieven afwijkt van de datum vermeld op het meest recente, in de Staatscourant gepubliceerde, prioriteitenoverzicht bouwinitiatieven, komt deze datum te vervallen.

De

staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

.

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In deze bijlage is opgenomen het ontwerp-plan ziekenhuisvoorzieningen en plan bejaardenoorden Flevoland 1989 tot en met 1995, inclusief:

  • -

    ingediende bezwaren;

  • -

    het verslag van de hoorzitting op 29 november 1988;

  • -

    de notulen van de statenvergadering van 5 januari 1989.

Naar boven