Wet machtiging tot deelneming Staat aan geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële [...] termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0004910
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2002

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2002 Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
12-12-1990 t/m 24-06-1988 Nieuwe-regeling 21-11-1990 Stb. 1990, 572 21444 21-11-1990 Stb. 1990, 572
24-06-1988 Nieuwe-regeling 21-11-1990 Stb. 1990, 572 21444 21-11-1990 Stb. 1990, 572
Naar boven