Wet machtiging tot deelneming Staat aan geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële [...] termijn van de betalingsbalansen van de Lid-Staten

Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-06-1988 Nieuwe-regeling 21-11-1990 Stb. 1990, 572 21444 21-11-1990 Stb. 1990, 572

Annuleren

Naar boven