Besluit vaststelling ambtsgebieden van de inspecteurs ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geldend van 01-12-1990 t/m 24-02-2005

Besluit van 12 november 1990, houdende vaststelling van de ambtsgebieden van de inspecteurs van de ruimtelijke ordening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 november 1990, nr. MJZ02n90023, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 29, tweede lid, van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Stb. 627);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 25-02-2005]

Binnen elk der volgende delen van Nederland is een inspecteur van de ruimtelijke ordening gevestigd, die in dat gedeelte van het Rijk zijn taak vervult:

  • a. het gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (inspectie Noord);

  • b. het gebied van de provincies Overijssel en Gelderland (inspectie Oost);

  • c. het gebied van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (inspectie West);

  • d. het gebied van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (inspectie Zuid).

Artikel 2

[Vervallen per 25-02-2005]

Het besluit van 3 februari 1986, nr. 17, tot vaststelling van de ambtsgebieden van de inspecteurs van de ruimtelijke ordening (Stb. 31) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 1990.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 november 1990

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de achttiende december 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina