Regelen inzake toerekening verhoging sociale verzekeringspremies

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 08-11-1990 t/m 31-12-2005

Besluit van de Sociale Verzekeringsraad op grond van artikel 12, zesde lid, CSV

De Sociale Verzekeringsraad,

Gelet op artikel 12, zesde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De toerekening van de verhoging, bedoeld in artikel 12, tweede lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering geschiedt naar evenredigheid van de ingevolge de verschillende sociale verzekeringswetten gevorderde premiebedragen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het besluit van de Sociale Verzekeringsraad van 31 december 1953 nr. 6894 (Stcrt. 1954, 1) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop het in de Nederlandse Staatscourant is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1988.

Zoetermeer, 18 oktober 1990

De Sociale Verzekeringsraad,

W. P. J. M. Fase

,

voorzitter

;

H. Otten

,

secretaris commissie ‘Coördinatie sociale verzekering en loonbelasting’

Naar boven