Aanwijzing ambtenaren Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 26-10-1990 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren Uitvoeringswet verdrag biologische wapens

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 1, tweede lid, Uitvoeringswet verdrag biologische wapens (Stb. 1981, 187);

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de wet, worden aangewezen:

  • 1. de ambtenaren van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • 2. de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • 3. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

's-Gravenhage, 18 oktober 1990

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven