Vrijstellingsregeling polyolen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 23-10-1990 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling polyolen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Overwegende, dat ten aanzien van suikervrije of suikerarme produkten die (mede) zijn gezoet met zoetstoffen, in casu polyolen nog geen overgangsregime is getroffen naar de werking van het Warenwetbesluit Zoetstoffen (Stb. 1989, 548);

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 12 juni 1990, nr. 14211 (3)5),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Tot 1 april 1991 wordt vrijstelling verleend van het bepaalde in

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 23 december 1989.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Terug naar begin van de pagina