Intrekking aanwijzing Belgische getuigschriften (ex artikel 4 Vestigingswet Bedrijven 1954)

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-11-1990 t/m 10-06-2005

Intrekking aanwijzing Belgische getuigschriften (ex artikel 4 Vestigingswet Bedrijven 1954)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de krachtens artikel 4, eerste lid, van de Vestigingswet Bedrijven 1954 vastgestelde vestigingsbesluiten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

a. centrale examencommissie:

centrale examencommissie van het Ministerie van Middenstand van het Koninkrijk België;

b. Koninklijk besluit:

besluit van de Koning der Belgen van 15 april 1959 (Belgisch Staatsblad van 25 april 1959), gewijzigd bij besluit van 4 december 1964 (Belgisch Staatsblad van 24 december 1964).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 De aanwijzingen als bewijsstuk van vakbekwaamheid van:

  • a. het getuigschrift afgegeven voor de beroepskennis door de centrale examencommissie, ingesteld voor het beroep van dames- en herenkapper krachtens artikel 13 van het Koninklijk besluit, voor het herenkappersbedrijf en het dameskappersbedrijf;

  • b. het getuigschrift, afgegeven voor de centrale examencommissie, ingesteld voor het beroep van installateur van centrale verwarming krachtens artikel 13 van het Koninklijk besluit, voor het centrale-verwarmingsbedrijf en het kasverwarmingsbedrijf;

  • c. het getuigschrift, afgegeven voor de beroepskennis door de centrale examencommissie, ingesteld voor het beroep van fotograaf krachtens artikel 13 van het Koninklijk besluit, voor het fotografisch bedrijf en het reportage-fotografisch bedrijf;

  bedoeld in artikel 2, onder A, sub c, artikel 2, onder F, sub e, onderscheidenlijk artikel 2, onder G, sub g, van de beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 april 1967, nr. 767/2759, MKVO/V/VW (Stcrt. 1967, 81), vervallen.

 • 2 De aanwijzingen als bewijsstuk van vakbekwaamheid van:

  • a. het getuigschrift, afgegeven voor de beroepskennis door de centrale examencommissie, ingesteld voor het beroep van metselaar krachtens artikel 13 van het Koninklijk Besluit, voor het metselaarsbedrijf;

  • b. het getuigschrift, afgegeven voor de beroepskennis door de centrale examencommissie, ingesteld voor het beroep van huisschilder krachtens artikel 13 van het Koninklijk Besluit, voor het schildersbedrijf;

  • c. het getuigschrift, afgegeven voor de beroepskennis door de centrale examencommissie, ingesteld voor het beroep van plafonneerdercementwerker krachtens artikel 13 van het Koninklijk Besluit, voor het stukadoorsbedrijf;

  bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder g, artikel 9, tweede lid, onder c, onderscheidenlijk artikel 14, tweede lid, onder c, van de Regeling aanwijzing bewijsstukken vakbekwaamheid bouwnijverheidsbedrijven 1988 (Stcrt. 27), vervallen.

 • 3 De aanwijzingen als bewijsstuk van vakbekwaamheid van:

  • a. het getuigschrift, afgegeven voor de beroepskennis door de centrale examencommissie, ingesteld voor het beroep van motorfietsmecanicien krachtens artikel 13 van het Koninklijk Besluit, voor het motorfietsbedrijf;

  • b. het getuigschrift, afgegeven voor de beroepskennis door de centrale examencommissie, ingesteld voor het beroep van bromfietsmecanicien krachtens artikel 13 van het Koninklijk Besluit, voor het bromfietsbedrijf;

  • c. het getuigschrift, afgegeven voor de beroepskennis door de centrale examencommissie, ingesteld voor het beroep van fietsmecanicien krachtens artikel 13 van het Koninklijk Besluit, voor het fietsherstellersbedrijf;

  bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder c, artikel 4, tweede lid, onder b, onderscheidenlijk artikel 5, tweede lid, onder b, van de Regeling aanwijzing bewijsstukken vakbekwaamheid motorvoertuig- en fietsbedrijven 1989 (Stcrt. 23), vervallen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De aanwijzing als bewijsstuk van handelskennis van een getuigschrift, afgegeven voor handelskennis door de centrale examencommissie, ingesteld krachtens artikel 13 van het Koninklijk Besluit, bedoeld in artikel 3, onder 85, van de Regeling aanwijzing bewijsstukken handelskennis (Stcrt. 1988, 149) vervalt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1990.

's-Gravenhage, 17 september 1990

De

Minister

van Economische Zaken,
voor deze;

W. de Boer

,

Directeur-generaal van Diensten, Midden- en Kleinbedrijf en Ordening

.
Naar boven