Herindelingswet Midden-Limburg

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Wet van 12 september 1990, houdende wijziging van de gemeentelijke indeling van Midden-Limburg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling van Midden-Limburg te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1

Artikel 1

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Baexem, Beegden, Grathem, Haelen, Heel en Panheel, Heythuysen, Herten, Horn, Linne, Maasbracht, Melick en Herkenbosch, Montfort, Neer, St. Odiliënberg, Ohé en Laak, Posterholt, Roermond, Roggel, Stevensweert, Vlodrop en Wessem opgeheven.

 • 2 Met ingang van de datum van herindeling worden de volgende nieuwe gemeenten gevormd:

  • A. Haelen, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Horn, behoudens gedeelten, die overgaan naar de nieuwe gemeenten Roermond, Heythuysen en Heel, voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Haelen, behoudens gedeelten die overgaan naar het grondgebied van de nieuwe gemeente Heythuysen en de gemeente Swalmen, alsmede uit delen van de op te heffen gemeenten Beegden, Heythuysen, Roggel, Neer en Roermond met dien verstande dat de grens komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Roggel

    Beginnende in het snijpunt van het midden van de rivier de Maas en het voetpunt van de loodlijn, neergelaten uit het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 169, volgt de grens in ongeveer noord-westelijke richting deze loodlijn tot in het punt waar deze loodlijn de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Haelen en Neer ontmoet. Vanaf dit punt volgt de grens in zuid-westelijke richting deze gemeentegrens en het verlengde van deze gemeentegrens tot in het snijpunt van dit verlengde met de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Buggenum, sectie B, nr. 887, daarna volgt de grens in ongeveer noordelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Buggenum, sectie B, nr. 887 en gemeente Neer, sectie N, nr. 160, volgt dan in noord-oostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 159 tot in het zuid-oostelijke hoekpunt van dit perceel. Vanaf dit punt volgt de grens in noordelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 158, volgt vervolgens in noordwestelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 157, volgt daarna in zuidwestelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 292 tot in het voetpunt van de loodlijn, neergelaten uit het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 299, op de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 292. Vanaf dit punt volgt de grens in noordwestelijke richting deze loodlijn en de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 299 tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 122, volgt vervolgens in zuidwestelijke richting de zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 123, daarna volgt de grens in zuidwestelijke richting de zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nunhem, sectie B, nr. 644, vervolgens in noordwestelijke richting de meest noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nunhem, sectie B, nr. 645 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 1, volgt vervolgens in zuidwestelijke richting de noordelijke grens van laatstgenoemd perceel, daarna in noordoostelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nr. 396 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 13 tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 11. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nr. 303, volgt vervolgens in zuidwestelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nr. 293 tot het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nr. 485, daarna volgt de grens in noordwestelijke en vervolgens in zuidwestelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie K, nrs. 478, 477 en 499, vervolgens volgt de grens in westelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nrs. 1, 1906 en 1905, volgt daarna in zuid-westelijke richting de oostelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, 1915, volgt vervolgens in zuid-westelijke richting het verlengde van laatstgenoemde grens tot in het snijpunt met het verlengde in zuid-oostelijke richting van de noordelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 1725. Vanaf dit punt volgt de grens in noord-westelijke richting laatstomschreven verlengde tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 931, daarna volgt de grens in zuid-westelijke richting de westelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 1915 tot in het zuid-westelijke hoekpunt van dit perceel, volgt vervolgens in ongeveer westelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 1725 tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie E, nr. 1294, daarna volgt de grens in ongeveer zuidelijke richting de westelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie E, nr. 1118. Vanaf dit punt volgt de grens in westelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 1971 en dan in zuidwestelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie E, nrs. 421 en 434, daarna volgt de grens in zuidelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie E, nr. 383 en het verlengde van laatstomschreven grens tot in het snijpunt met de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie D, nr. 1633. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer westelijke richting deze zuidelijke grens en de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 156, daarna volgt de grens in westelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 149 en het verlengde van deze grens tot in het snijpunt met de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 155.

   • 2°. Grens met de gemeente Swalmen

    Beginnende in het snijpunt van het midden van de rivier de Maas en het verlengde in noordwestelijke richting van de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 1523 volgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting het midden van de rivier de Maas tot in het voetpunt van de loodlijn neergelaten uit het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie N, nr. 169 op dit midden.

   • 3°. Grens met de nieuwe gemeente Roermond

    Beginnende in het onder B, sub 4° laatstomschreven punt volgt de grens in noordoostelijke richting het midden van het Lateraalkanaal en het verlengde van dit midden tot het snijpunt van dit verlengde met het midden van de rivier de Maas, volgt vervolgens in noordoostelijke richting het midden van de rivier de Maas tot in het snijpunt van dit midden met het verlengde in noordwestelijke richting van de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 1523.

   • 4°. Grens met de nieuwe gemeente Heel

    Beginnende in het onder B, sub 4° laatstomschreven punt volgt de grens in noordwestelijke richting het onder B, sub 4° genoemde verlengde tot het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie D, nr. 2008, vervolgens volgt de grens in ongeveer westelijke richting de ongeveer zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie D, nrs. 2008, 2006 en sectie B, nr. 3976, vervolgens volgt de grens in westelijke richting het verlengde van de noordoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie B, nr. 2793, tot het snijpunt van dit verlengde met de ongeveer oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie B, nr. 3398, vervolgens volgt de grens in westelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie B, nr. 3398 en gemeente Beegden, sectie A, nr. 225 tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Beegden, sectie A, nr. 224, volgt vervolgens in zuidwestelijke richting de ongeveer westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Beegden, sectie A, nrs. 224 en 206 tot het meest zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Beegden, sectie A, nr. 225. Vanaf dit punt volgt de grens in noordwestelijke richting de meest oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Beegden, sectie A, nr. 226 tot het snijpunt van deze grens met de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Beegden, sectie A, nr. 219, vervolgens volgt de grens in ongeveer noordelijke richting de oostelijke grens van laatstgenoemd perceel, zij volgt daarna in noordwestelijke richting de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie A, nr. 846, tot het onder B, sub 6° laatstomschreven punt.

   • 5°. Grens met de nieuwe gemeente Heythuysen

    Beginnende in het onder B, sub 6° laatstomschreven punt volgt de grens in noordoostelijke en later noordwestelijke richting de oostelijke en later noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie A, nr. 753, tot in het meest noordelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Haelen, sectie D, nr. 1177, zij volgt daarna de oostelijke grens van de Haelense Beek, tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Haelen, sectie D, nr. 1225, vervolgens volgt de grens in ongeveer noordelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Haelen, sectie D, nr. 1375, sectie E, nrs. 27, 53 en 11, tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Haelen, sectie D, nr. 1495, vanaf dit punt volgt de grens in oostelijke richting de zuidelijke grens van de Heythuyser Beek, tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Haelen, sectie D, nr. 1501, vanaf dit punt volgt de grens in noordelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Haelen, sectie D, nr. 1499 en gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 91, tot het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 41, vanaf dit punt volgt de grens in oostelijke richting de noordoostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het noordoostelijke hoekpunt van dit perceel, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie D, nr. 1184, vanaf dit punt volgt de grens de ongeveer noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie D, nrs. 1184, 954 en 955, zij volgt daarna in noordelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie D, nr. 955 en sectie N, nr. 44, vervolgens volgt de grens in oostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 691, tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 73, zij volgt daarna de zuidelijke en later westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie D, nr. 1632, daarna vervolgt de grens in westelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 877 tot in het zuidwestelijke hoekpunt van dit perceel, volgt vervolgens in noordelijke richting de westelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 155, vervolgens volgt de grens in noordelijke richting de westelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het snijpunt van deze grens met het verlengde van de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nrs. 151, 150 en 149.

  • B. Heel, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Heel en Panheel, behoudens een deel dat naar de nieuwe gemeente Heythuysen overgaat, voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Beegden, behoudens gedeelten die overgaan naar de nieuwe gemeenten Haelen en Roermond, uit het gebied van de op te heffen gemeente Wessem, behoudens delen die overgaan naar het grondgebied van de gemeente Thorn en naar de nieuwe gemeente Maasbracht, alsmede uit gedeelten van de op te heffen gemeente Horn en de gemeente Thorn, met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Heel komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de gemeente Hunsel

    Beginnende in het onder C, sub 6° laatstomschreven punt volgt de grens in zuidwestelijke en later zuidoostelijke richting de noordelijke en later oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nrs. 2298, 1938 en 2300, volgt vervolgens in zuidwestelijke richting de grens tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nr. 2300 en nr. 2302 tot in het snijpunt met de ongeveer oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nr. 1954.

   • 2°. Grens met de gemeente Thorn

    Beginnende in het onder D, sub 4° laatstomschreven punt volgt de grens in noordelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Wessem en Stevensweert, zij volgt daarna de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Thorn en Wessem tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie C, nr. 409, vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de ongeveer oostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het noordoostelijke hoekpunt van dit perceel, vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Thorn en Wessem tot het snijpunt van laatstomschreven grens met het verlengde van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie D, nrs. 506 en 905, vervolgens volgt de grens in noordwestelijke richting dit verlengde en daarna de noordoostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie D, nrs. 506 en 499, en gemeente Thorn, sectie B, nr. 1400, tot het meest noordelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de ongeveer oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nr. 2272, tot het meest oostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer westelijke richting de noordoostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nr. 687, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nr. 2231, vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting de westelijke grens van laatstgenoemd perceel, tot het meest noordelijke hoekpunt van dit perceel, vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer oostelijke richting de noordoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie D, nr. 894, tot in het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie D, nr. 900, en gaat vervolgens in rechte lijn naar het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie D, nr. 652, en volgt vervolgens de noordoostelijke grens van laatstgenoemd perceel, vervolgens in noordoostelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie D, nr. 830 en daarna in westelijke richting de ongeveer zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie D, nr. 769 (zijnde Rijksweg 75), tot het meest noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie D, nr. 743, daarna gaat de grens in rechte lijn naar het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie nr. 738, vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer westelijke richting de noordoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wessem, sectie D, nr. 769, tot het onder sub 1° laatstomschreven punt.

   • 3°. Grens met de nieuwe gemeente Maasbracht

    Beginnende in het onder D, sub 4° laatstomschreven punt volgt de grens in oostelijke en noordoostelijke richting het midden van de rivier de Maas tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie A, nr. 426.

   • 4°. Grens met de nieuwe gemeente Roermond

    Beginnende in het onder sub 3° laatstomschreven punt volgt de grens in noordoostelijke richting het midden van de rivier de Maas tot in het snijpunt met het verlengde in zuidwestelijke richting van de bestaande grens tussen de gemeenten Linne en Heel, volgt vervolgens in noordoostelijke richting dit verlengde en deze bestaande gemeentegrens, volgt daarna in noordwestelijke richting de grens tussen de gemeenten Heel en Beegden tot het snijpunt met het midden van het Lateraalkanaal. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting het midden van het Lateraalkanaal tot het snijpunt met het verlengde in zuidoostelijke richting van de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie D, nr. 1726.

   • 5°. Grens met de nieuwe gemeente Haelen

    Deze komt te lopen zoals onder A, sub 4° is omschreven.

   • 6°. Grens met de nieuwe gemeente Heythuysen

    Beginnende in het onder C, sub 6° laatstomschreven punt gaat de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heel en Panheel, sectie D, nr. 2045, zij volgt daarna in noordoostelijke richting de zuidoostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heel en Panheel, sectie D, nrs. 2045 en 2046, tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heel en Panheel, sectie D, nr. 2046, vanaf dit punt volgt de grens in noordwestelijke richting de oostelijke grens van de Panheelder Beek, tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Grathem, sectie D, nr. 1029, zij volgt daarna de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Heel en Panheel en de gemeente Grathem, tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heel en Panheel, sectie A, nr. 621, vervolgens volgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting de oostelijke grens van de Haelense Beek, tot in het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heel en Panheel, sectie A, nr. 772, vanaf dit punt volgt de grens in zuidoostelijke richting de zuidwestelijke grens van laatstgenoemd perceel, tot in het meest zuidelijke hoekpunt van dit perceel, zij volgt daarna in noordoostelijke richting de ongeveer noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heel en Panheel, sectie A, nr. 761 en gemeente Horn, sectie A, nr. 849, tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Horn, sectie A, nr. 849.

  • C. Heythuysen, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Heythuysen, behoudens delen die overgaan naar de gemeente Nederweert en de nieuwe gemeenten Roggel en Haelen, voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Baexem, de op te heffen gemeente Grathem, behoudens een gedeelte dat naar de gemeente Hunsel overgaat, uit gedeelten van de gemeenten Hunsel, Thorn en Nederweert alsmede uit gedeelten van de op te heffen gemeenten Haelen, Heel en Panheel, Horn en Roggel met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Heythuysen komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Heel

    Deze komt te lopen zoals onder B, sub 6° is omschreven.

   • 2°. Grens met de nieuwe gemeente Haelen.

    Deze komt te lopen zoals onder A, sub 5° is omschreven.

   • 3°. Grens met de nieuwe gemeente Roggel

    Beginnende in het onder A, sub 5° laatstomschreven punt volgt de grens de westelijke grens van de Vakelaarstraat in noordelijke richting, tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 744, zij volgt daarna in westelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 744, en gemeente Roggel, sectie G, nrs. 354 en 393, tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 744, zij volgt daarna in noordelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 148, en gemeente Roggel, sectie G, nr. 808, tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 392, vanaf dit punt volgt de grens in westelijke richting de noordoostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 391. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 2009, volgt vervolgens in ongeveer westelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 444 tot het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 386, loopt vervolgens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 461, volgt daarna in westelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 505 tot het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 456. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 455, daarna volgt de grens in noordwestelijke richting de ongeveer westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nrs. 504 en 503 tot het meest noordwestelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, loopt dan in rechte lijn naar het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 447. Vanaf dit punt volgt de grens in noordelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nr. 447 en de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Roggel, sectie G, nrs. 341 en 342 tot het noordwestelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het snijpunt van het verlengde van de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 321 en de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 322, vanaf dit punt volgt de grens in oostelijke en later noordwestelijke richting de zuidelijke en later oostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 321, daarna vervolgt de grens in westelijke en later noordelijke richting de zuidelijke en later westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie N, nr. 321 tot het noordwestelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie A, nr. 1961, zij volgt daarna in noordelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie A, nr. 1961, sectie L, nr. 44 en sectie K, nr. 230, tot het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K, nr. 5, zij volgt daarna de ongeveer noordelijke grens van laatstgenoemd perceel en daarna de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K, nrs. 4 en 2, en daarna in westelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K, nr. 2 en het verlengde hiervan tot het snijpunt van dit verlengde met de westelijke grens van laatstgenoemd perceel, tot het snijpunt van deze grens met de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K, nr. 148, zij volgt daarna in oostelijke richting de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K, nr. 230, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K, nr. 149, vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K, nrs. 149, 150 en 186 tot het snijpunt van deze grens met de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Heythuysen en de gemeente Meijel.

   • 4°. Grens met de gemeente Meijel

    Beginnende in het onder sub 3° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Heythuysen en de gemeente Meijel tot het onder sub 5° laatstomschreven punt.

   • 5°. Grens met de gemeente Nederweert

    Beginnende in het in artikel 2, onder 3, sub 3° laatstomschreven punt volgt de grens in ongeveer westelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K, nrs. 185 en 112, vervolgens volgt de grens in ongeveer zuidelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Nederweert en de gemeente Heythuysen, tot in het meest zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie P, nr. 207, daarna vervolgt de grens in westelijke richting de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het meest noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie P, nr. 245, zij volgt daarna de westelijke en later zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel, tot het snijpunt van laatstomschreven grens met de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Nederweert en de gemeente Heythuysen, zij volgt daarna laatstomschreven grens, tot in het meest noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie P, nr. 179, vanaf dit punt volgt de grens in zuidwestelijke richting de westelijke en later zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het meest zuidoostelijke hoekpunt van dit perceel, vanaf dit punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Nederweert en de gemeente Heythuysen, tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie P, nr. 53, vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer westelijke en later de ongeveer zuidelijke richting de ongeveer noordelijk en later ongeveer westelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het meest zuidelijke hoekpunt hiervan, daarna vervolgt de grens in ongeveer zuidelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie L, nr. 115, vervolgens volgt de grens in zuidwestelijke richting de noordwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie L, nr. 114 tot het snijpunt van deze grens met de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Nederweert en de gemeente Heythuysen, vervolgens volgt de grens laatstomschreven grens tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie T, nr. 94, vanaf dit punt volgt de grens in zuidoostelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie T, nrs. 94, 147 en 148, tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie T, nr. 148, vanaf dit punt volgt de grens in oostelijke en later zuidelijke richting de noordoostelijke en later oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie M, nrs. 53, 620, 621 en 275 tot in het snijpunt van de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie M, nr. 275, en het verlengde van de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie M, nr. 257, vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest noordelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, zij volgt daarna de ongeveer westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie M, nr. 257 en gemeente Baexem, sectie D, nr. 42, tot het snijpunt van laatstomschreven grens met de noordelijke grens van de Tungelroyse Beek, vervolgens volgt de grens in ongeveer westelijke richting de noordelijke grens van de Tungelroyse Beek, tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie S, nr. 322, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het in artikel 2, onder 2, sub 3° laatstomschreven punt.

   • 6°. Grens met de gemeente Hunsel

    Beginnende in het in artikel 2, onder 2, sub 3° laatstomschreven punt, loopt de grens in ongeveer zuidelijke richting langs de ongeveer oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie H, nr. 897, tot aan het zuidoostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, vervolgens loopt de grens in rechte lijn naar het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Grathem, sectie E, nr. 71, vanaf dit punt volgt de grens in zuidoostelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Grathem, sectie E, nrs. 71, 72, 338, 342 en 344, volgt daarna in zuidoostelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Grathem, sectie B, nr. 2010, gemeente Hunsel, sectie B, nr. 2735 en gemeente Ittervoort, sectie A, nr. 1171 tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nr. 2163, vanaf dit punt volgt de grens in zuidoostelijke richting de ongeveer westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nr. 2292 (zijnde het kanaal Wessem-Nederweert), tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nr. 2200.

  • D. Maasbracht, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Maasbracht, behoudens delen die overgaan naar de gemeente Echt en de nieuwe gemeente Posterholt, uit de op te heffen gemeente Linne, behoudens het gebied dat overgaat naar de nieuwe gemeenten Posterholt en Roermond, uit het grondgebied van de op te heffen gemeente Stevensweert, behoudens een gedeelte dat naar de gemeente Thorn overgaat, uit het gebied van de op te heffen gemeente Ohé en Laak, behoudens een gedeelte dat naar de gemeente Echt overgaat, alsmede uit delen van de gemeente Echt en de op te heffen gemeente Wessem behoudens een gedeelte dat naar de gemeente Thorn overgaat, met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Maasbracht komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Posterholt

    Beginnende in het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie K, nr. 179, volgt de grens in noordoostelijke richting de ongeveer oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie C, nrs. 2906, 2585, 2584, 2063 en 2624 tot in het meest oostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 3474, volgt vervolgens in noordoostelijke richting de ongeveer zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 3474 tot in het meest oostelijke hoekpunt van dit perceel, loopt vervolgens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2584, volgt dan in noordoostelijke richting de zuidoostelijke grens van laatstgenoemd perceel en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 3405 tot in het meest oostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2159, volgt daarna in noordoostelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2159 tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2574.

   • 2°. Grens met de gemeente Echt

    Beginnende in het snijpunt van het midden van de rivier de Maas en het verlengde in westelijke richting van de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ohé en Laak, sectie A, nr. 2654 volgt de grens in ongeveer oostelijke richting dit verlengde en deze zuidelijke grens, volgt vervolgens wederom in oostelijke richting het verlengde in oostelijke richting van laatstomschreven grens tot in het snijpunt van dit verlengde met de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ohé en Laak, sectie A, nr. 3136. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ohé en Laak, sectie A, nrs. 3136 en 2932, en sectie B, nr. 862, vervolgens volgt de grens eerst in noordelijke en later in noordoostelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ohé en Laak, sectie B, nr. 932 tot het meest noordelijke hoekpunt van dit perceel, daarna volgt de grens in noordoostelijke richting het verlengde van laatstomschreven grens tot in het snijpunt met de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ohé en Laak, sectie B, nr. 1008. Vanaf dit punt volgt de grens in zuidoostelijke richting de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het meest zuidelijke hoekpunt van dit perceel, vervolgens volgt de grens de loodlijn neergelaten uit laatstomschreven punt op het midden van het Julianakanaal tot in het midden van dit kanaal, vervolgens loopt de grens in noordoostelijke richting door het midden van dit kanaal tot aan het snijpunt van dit midden en het verlengde in westelijke richting van de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie R, nr. 259 en Echt, sectie R, nr. 260. Daarna vervolgt de grens in oostelijke richting dit verlengde en deze grens tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie R, nr. 259. Vervolgens volgt de grens in noordelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie R, nr. 494 tot aan het snijpunt van laatstomschreven grens en het verlengde in westelijke richting van de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie R, nr. 270. Vervolgens volgt de grens in oostelijke richting, laatstomschreven verlengde en de laatstgenoemde grens, volgt vervolgens in oostelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie M, nr. 26 tot het noordoostelijke hoekpunt van dit perceel, loopt vervolgens in rechte lijn naar het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie M, nr. 51, volgt vervolgens in oostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie M, nrs. 51 en 52. Vervolgens volgt de grens in zuidoostelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie M, nr. 55 en het perceel, kadastraal bekend gemeente Maabracht, sectie K, nr. 1, volgt vervolgens in westelijke richting de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie S, nr. 68 tot het meest zuidwestelijke hoekpunt van dit perceel. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie S, nr. 113, volgt vervolgens in ongeveer zuidelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie S, nrs. 113, 114, 115, 116 en 117 tot het meest zuidelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, loopt vervolgens in rechte lijn naar het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie S, nr. 148. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting de noordwestelijke grens van laatstgenoemd perceel en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie K, nr. 18, vervolgens in ongeveer oostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie K, nrs. 18 en 236, volgt vervolgens in zuidelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie K, nr. 236 en de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie K, nr. 44 tot aan het meest zuidelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de ongeveer zuidoostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie K, nrs. 231, 44, 46, 54, 254 en 248, vervolgens de noordoostelijke en de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie K, nr. 179 tot aan het noordoostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel.

   • 3°. Grens met België

    Beginnende in het onder sub 2° eerstomschreven punt volgt de grens in ongeveer noordelijke richting de rijksgrens tussen Nederland en België tot het punt gelegen in het midden van de rivier de Maas, zijnde het perceel, kadastraal bekend gemeente Stevensweert, sectie A, nr. 2019, waar de rijksgrens overgaat van noordoostelijke in noordwestelijke richting.

   • 4°. Grens met de gemeente Thorn

    Beginnende in het onder sub 3° laatstomschreven punt volgt de grens in noordoostelijke richting het midden van de rivier de Maas tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Maasbracht, Thorn en Wessem samenkomen.

   • 5°. Grens met de nieuwe gemeente Heel

    Deze komt te lopen zoals onder B, sub 3° is omschreven.

   • 6°. Grens met de nieuwe gemeente Roermond

    Beginnende in het onder B, sub 3° laatstomschreven punt volgt de grens in noordoostelijke en oostelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie A, nr. 425 tot het snijpunt van deze laatstomschreven grens met het midden van de rivier de Maas, vervolgens volgt de grens in ongeveer oostelijke richting het midden van de rivier de Maas tot het snijpunt met het verlengde in noordwestelijke richting van de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2735. Vanaf dit punt volgt de grens in zuidoostelijke richting dit verlengde en de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie A, nr. 2735, vervolgens volgt de grens in oostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 3401 tot het punt waar deze laatstomschreven grens de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 3472 ontmoet. Daarna volgt de grens in zuidoostelijke richting deze laatstomschreven grens en de zuidwestelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nrs. 3469 en 3471, volgt dan in noordoostelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 3471 tot het snijpunt met het verlengde in noordwestelijke richting van de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2749, volgt vervolgens in zuidoostelijke richting dit verlengde en in zuidoostelijke, noordoostelijke en weer in zuidoostelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2748, dan in noordoostelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2159 tot het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2730, loopt vervolgens in rechte lijn naar het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2574.

  • E. Melick en Herkenbosch, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Melick en Herkenbosch, behoudens delen die naar de nieuwe gemeente Roermond overgaan, voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Vlodrop, behoudens gedeelten die overgaan naar de nieuwe gemeente Posterholt, alsmede uit gedeelten van de op te heffen gemeenten Posterholt en Roermond met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Posterholt

    Beginnende in het onder F, sub 2° laatstomschreven punt volgt de grens in ongeveer zuidelijke en daarna in oostelijke richting het midden van de rivier de Roer tot het punt waar deze grens de brug over de rivier de Roer gelegen in de provinciale weg Roermond-Heinsberg ontmoet, daarna volgt de grens in noordelijke richting de westelijke, in oostelijke richting de noordelijke en in zuidelijke richting de oostelijke kant van eerder omschreven brug over de rivier de Roer tot het punt waar de grens weer het midden van de rivier de Roer ontmoet. Vanaf dit punt volgt de grens eerst in oostelijke en daarna in zuidelijke richting het midden van de rivier de Roer tot het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente St. Odiliënberg, sectie B, nr. 1184, volgt vervolgens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente St. Odiliënberg en Vlodrop tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie A, nr. 1317, daarna volgt de grens in zuidoostelijke en daarna in zuidwestelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie A, nr. 1317 tot het punt waar deze grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten St. Odiliënberg en Vlodrop ontmoet. Daarna volgt de grens in zuidoostelijke en later in zuidelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten St. Odiliënberg en Vlodrop en daarna de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Posterholt en Vlodrop tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie A, nr. 1064, volgt vervolgens in zuidwestelijke en daarna in oostelijke richting de westelijke en de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het punt waar deze laatstomschreven grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Posterholt en Vlodrop ontmoet. Vanaf dit punt volgt de grens in oostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Posterholt en Vlodrop tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie A, nr. 2892, volgt vervolgens in oostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie E, nrs. 19 en 18, vervolgens in zuidelijke richting de oostelijke grens en in westelijke richting de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel, daarna in westelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie E, nr. 19, vervolgens in zuidelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie F, nr. 128 en volgt het verlengde in zuidelijke richting van deze laatstomschreven grens tot in het snijpunt met de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie F, nr. 1241. Vanaf dit punt volgt de grens in westelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie D, nr. 2179, vervolgens in zuidelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie D, nr. 2178, daarna in oostelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie D, nr. 445 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie F, nr. 38, vervolgens volgt de grens in zuidoostelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie F, nrs. 38 en 39, daarna in zuidwestelijke richting de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel, volgt vervolgens in zuidwestelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie D, nr. 135 tot het knikpunt waar deze laatstomschreven grens overgaat van zuidwestelijke in noordwestelijke richting. Daarna loopt de grens in rechte lijn naar het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie F, nr. 1157, vanaf dit punt volgt de grens in zuidoostelijke richting de ongeveer noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlodrop, sectie F, nr. 1157 en van de percelen, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie D, nrs. 53 en 455 tot het punt waar deze grens de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland ontmoet.

   • 2°. Grens met de nieuwe gemeente Roermond

    Beginnend in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nr. 5452, volgt de grens in noord-oostelijke en daarna in zuid-oostelijke richting de noordelijke en de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nr. 5557 tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nr. 1460, vervolgens volgt de grens in noordoostelijke richting, de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel, loopt vervolgens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nr. 2242. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nrs. 5559, 426, 421 en 420, volgt vervolgens in zuidoostelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nr. 396, volgt dan in noordoostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nrs. 401, 400, 399, 4048, 4546, 5495 en 5026, vervolgens in oostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nr. 5244, volgt vervolgens in noordoostelijke richting de bestaande grens tussen de gemeenten Roermond en Melick en Herkenbosch tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 5101. Vanaf dit punt volgt de grens in zuidoostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 5116 tot in het snijpunt met het verlengde in zuidwestelijke richting van de zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 5067, vervolgens loopt de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, volgt vervolgens in noordoostelijke richting de zuidoostelijke grens van dit perceel, daarna in noordwestelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nrs. 5067, 5044, 5043, 5063 en 5254, daarna volgt de grens in noordwestelijke richting het verlengde van laatstomschreven grens tot in het snijpunt met de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 4535. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer westelijke richting de noordelijke grens van laatstgenoemd perceel, volgt dan in westelijke en later in noordwestelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Roermond en Melick en Herkenbosch tot het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nr. 4987, vervolgens volgt de grens in noordoostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nr. 4049, daarna volgt de grens in ongeveer oostelijke richting de grens tussen de gemeenten Roermond en Melick en Herkenbosch tot in het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 2258. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 4154, volgt vervolgens in noordelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 4154, daarna in oostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nrs. 4154, 4155, 4156, 4160 en 4158, dan in zuidoostelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 4859 en in zuidoostelijke richting het verlengde van deze laatstomschreven grens tot in het snijpunt met de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 4861. Daarna vervolgt de grens in ongeveer oostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie A, nr. 4861 en de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasniel, sectie D, nr. 274 tot in het punt waar deze laatstomschreven grens en de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland samenkomen.

   • 3°. Grens met de Bondsrepubliek Duitsland

    Beginnende in het onder sub 2° laatstomschreven punt volgt de grens in ongeveer zuidoostelijke, zuidwestelijke en zuidelijke richting de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland tot het punt waar deze rijksgrens de gemeentegrens tussen Posterholt en Melick en Herkenbosch ontmoet.

  • F. Posterholt, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Montfort behoudens delen, die naar de gemeente Echt overgaan, voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente St. Odiliënberg, behoudens delen, die overgaan naar de nieuwe gemeente Roermond en de gemeente Echt, uit het grondgebied van de op te heffen gemeente Posterholt, behoudens delen die overgaan naar de gemeente Echt en de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch, uit delen van de gemeente Echt, uit een deel van het grondgebied van de op te heffen gemeente Linne, uit delen van de op te heffen gemeente Vlodrop alsmede uit een deel van de op te heffen gemeente Maasbracht met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Posterholt komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Maasbracht

    Deze komt te lopen zoals onder D, sub 1° is omschreven.

   • 2°. Grens met de nieuwe gemeente Roermond

    Beginnende in het onder D, sub 1° laatstomschreven punt volgt de grens in zuidoostelijke richting de meest noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 2574 tot het punt waar deze grens de meest westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie C, nr. 3287 ontmoet, vervolgens volgt de grens in noordoostelijke richting laatstgenoemde meest westelijke grens en de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie B, nr. 1675 tot in het meest noordoostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie B, nr. 1674, volgt vervolgens de meest oostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie B, nr. 1674. Vanaf dit hoekpunt volgt de grens in noordoostelijke richting de zuidoostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Linne, sectie B, nr. 1674, gemeente Herten, nrs. 588, 591, 590, 1021, 1018 en 1023, tot in het meest oostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit hoekpunt loopt de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Herten, sectie D, nr. 786, vanaf dit hoekpunt volgt de grens in noordoostelijke richting de zuidoostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Herten, sectie D, nrs. 786 en 572, gemeente St. Odiliënberg, sectie A, nrs. 802 en 806, en gemeente Roermond, sectie C, nrs. 5101, 1457 en 1493, en gemeente St. Odiliënberg, sectie A, nrs. 837 en 867, tot zij de bestaande gemeentegrens met de gemeente Roermond ontmoet. Vanaf dit punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten St. Odiliënberg en Roermond en de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten St. Odiliënberg en Melick en Herkenbosch, zijnde het midden van de rivier de Roer, tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Melick en Herkenbosch, sectie E, nr. 5452.

   • 3°. Grens met de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch

    Deze komt te lopen zoals onder E, sub 1° is omschreven.

   • 4°. Grens met de Bondsrepubliek Duitsland

    Beginnende in het onder E, sub 1° laatstomschreven punt volgt de grens in zuidwestelijke richting de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland tot het punt waar deze rijksgrens de gemeentegrens tussen de gemeenten Posterholt en Echt ontmoet.

   • 5°. Grens met de gemeente Echt

    Beginnende in het onder D, sub 2° laatstomschreven punt volgt de grens in zuidelijke en later in zuidoostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie C, nr. 2919, daarna in ongeveer zuidelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie C, nr. 2873, vervolgens in zuidoostelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie K, nr. 226 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie N, nr. 5 tot aan het meest zuidelijke hoekpunt van dit perceel. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer zuidoostelijke richting het verlengde van laatstomschreven grens tot in het snijpunt van dit verlengde met de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie N, nr. 6, volgt vervolgens in ongeveer oostelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie N, nr. 7, daarna in zuidoostelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Maasbracht, sectie N, nr. 330 tot aan het meest zuidelijke hoekpunt van dit perceel. Vervolgens loopt de grens in rechte lijn naar het meest noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 5, volgt vervolgens in oostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nrs. 13, 14, 15, 16 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie G, nr. 132, volgt dan in zuidoostelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie G, nrs. 132 en 131, dan in zuidwestelijke richting de westelijke grens van de percelen, gemeente Montfort, sectie G, nr. 130 en gemeente Echt, sectie L, nr. 17 tot het meest zuidelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 283, volgt dan in oostelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie G, nrs. 287, 286, 143 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 314 tot aan het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 337, vervolgens volgt de grens in zuidoostelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 337 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 72, daarna in zuidwestelijke richting de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 71. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer oostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nrs. 71 en 75 tot aan het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 74, vervolgens loopt de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 76. Daarna vervolgt de grens in noordoostelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 77, in noordoostelijke richting de westelijke grens en in zuidoostelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie L, nr. 328, vervolgens in zuidoostelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 327, in zuidoostelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 78 tot aan het snijpunt met de grens tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nrs. 282 en 287. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 282, daarna het verlengde van laatstomschreven grens tot het snijpunt met de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 305, vervolgens volgt de grens in noordwestelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 87 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 436 tot in het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 501, volgt vervolgens in noordwestelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 501 en gemeente Echt, sectie L, nr. 306 en nr. 308, volgt dan in noordwestelijke richting de oostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 290. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 290 en gemeente Montfort, sectie F, nr. 463, volgt dan in zuidoostelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 438 en gemeente Echt, sectie L, nr. 275 tot in het snijpunt met het verlengde in zuidwestelijke richting van de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 175. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, volgt vervolgens in noordoostelijke richting de zuidelijke grens van dit perceel, daarna volgt de grens in noordoostelijke richting de zuidoostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nrs. 252 en 249, vervolgens in noordoostelijke richting het verlengde van laatstomschreven grens tot in het snijpunt met de ongeveer noordoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 180. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer zuidoostelijke richting de ongeveer noordoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 180 en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 172 tot het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 157, volgt dan in noordoostelijke richting de ongeveer zuidoostelijke grens van laatstgenoemd perceel en van de percelen, kadastraal bekend gemeente Montfort, sectie F, nr. 143 en gemeente Echt, sectie L, nr. 150, tot het meest oostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit punt volgt de grens het verlengde in noordoostelijke richting van laatstomschreven grens tot in het snijpunt met de ongeveer noordoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 145, daarna volgt de grens in ongeveer zuidoostelijke richting deze ongeveer noordoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie L, nr. 145 en vervolgens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Echt en St. Odiliënberg tot het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente St. Odiliënberg, sectie D, nr. 624. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de ongeveer zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente St. Odiliënberg, sectie D, nr. 620, volgt vervolgens in zuidoostelijke richting de ongeveer westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente St. Odiliënberg, sectie D, nr. 618 tot in het snijpunt van deze grens met de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Echt en St. Odiliënberg. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer oostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Echt en de gemeente St. Odiliënberg tot in het punt waar deze gemeentegrens en de gemeentegrens tussen de gemeenten St. Odiliënberg en Posterholt samenkomen. Daarna volgt de grens in noordoostelijke richting deze laatstgenoemde gemeentegrens tot in het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie G, nr. 526, volgt vervolgens eerst in zuidoostelijke richting en dan in noordoostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie G, nr. 526, daarna volgt de grens in zuidoostelijke richting de westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie G, nrs. 3 en 28 tot in de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Echt en Posterholt. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Echt en Posterholt tot in het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie G, nr. 78, vervolgens volgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie G, nrs. 78 en 79, volgt dan in zuidwestelijke richting de ongeveer oostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het punt waar deze grens en de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Echt en Posterholt samenkomen. Daarna vervolgt de grens in ongeveeer zuidoostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Echt en Posterholt tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie D, nr. 6279, volgt vervolgens de oostelijke en de zuidoostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het snijpunt met de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie D, nr. 6300, volgt daarna deze oostelijke grens en in oostelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie D, nrs. 6282, 6284 en 6283, daarna in zuidoostelijke richting de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie D, nrs. 5602 tot in het snijpunt van deze grens met de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland.

  • G. Roermond, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Roermond, behoudens delen die overgaan naar de nieuwe gemeenten Haelen en Melick en Herkenbosch en de gemeente Swalmen, voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Herten alsmede uit delen van de op te heffen gemeenten Horn, Beegden, Linne, Melick en Herkenbosch, St. Odiliënberg en van de gemeente Swalmen met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Roermond komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch

    Deze komt te lopen zoals onder E, sub 2° is omschreven.

   • 2°. Grens met de nieuwe gemeente Posterholt

    Deze komt te lopen zoals onder F, sub 2° is omschreven.

   • 3°. Grens met de nieuwe gemeente Maasbracht

    Deze komt te lopen zoals onder D, sub 6° is omschreven.

   • 4°. Grens met de nieuwe gemeente Heel

    Deze komt te lopen zoals onder B, sub 4° is omschreven.

   • 5°. Grens met de nieuwe gemeente Haelen

    Deze komt te lopen zoals onder A, sub 3° is omschreven.

   • 6°. Grens met de gemeente Swalmen

    Beginnende in het onder A, sub 3° laatstomschreven punt volgt de grens in zuidoostelijke richting het onder A, sub 3° genoemde verlengde in zuidoostelijke richting van de zuidwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 1523, tot het meest zuidelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 1524, volgt vervolgens in zuidoostelijke richting de ongeveer noordoostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nrs. 1524, 559 en 560 tot het snijpunt van deze grens met het verlengde in zuidwestelijke richting van de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 87, volgt vervolgens in noordoostelijke richting dit verlengde en deze westelijke grens, daarna in zuidoostelijke richting de grens tussen enerzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nrs. 87, 88, 95 en 94, en anderzijds de percelen, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nrs. 712 en 1448 tot het punt waar bovengenoemde grens de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 617 ontmoet. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 1517, volgt vervolgens in noordoostelijke richting de ongeveer westelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nrs. 1517 en 1515, volgt daarna in zuidoostelijke richting de noordelijke en in zuidwestelijke richting de oostelijke grens van laatstgenoemd perceel en van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 1516, daarna volgt de grens in noordwestelijke richting de ongeveer zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het snijpunt van deze grens met het verlengde in noordoostelijke richting van de ongeveer oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 604. Vanaf dit punt volgt de grens in zuidwestelijke richting dit verlengde en daarna de ongeveer oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nrs. 604 en 605, volgt vervolgens in ongeveer oostelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 557 tot het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 1506, daarna volgt de grens in noordoostelijke richting de westelijke en de meest noordoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nr. 558 tot in het meest noordoostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de ongeveer westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie E, nr. 2834 tot in het snijpunt van deze grens en het verlengde in noordwestelijke richting van de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie E, nr. 2676, vervolgens volgt de grens in zuidoostelijke richting dit verlengde en deze grens, loopt daarna in rechte lijn naar het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 1744, volgt daarna in zuidoostelijke richting de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel, loopt dan in rechte lijn naar het meest zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 3154. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer zuidoostelijke richting de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel en daarna de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 3310, loopt vervolgens in rechte lijn naar het meest zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 3309, volgt vervolgens in zuidoostelijke richting de noordelijke en in zuidelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 3308 tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 3149, volgt vervolgens in zuidoostelijke richting de noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 3344 tot het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 1387, daarna in zuidoostelijke richting de ongeveer noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 2456 tot het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nr. 2441, volgt vervolgens in zuidoostelijke richting de ongeveer zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie D, nrs. 2440, 2372, 1381, 1380, 1641, 1643, 2771, 2963 en 2962, daarna in oostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie L, nr. 158 tot het meest noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie L, nr. 157, loopt vervolgens in rechte lijn naar het meest noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie L, nr. 147. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke, noordelijke en weer in noordoostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Roermond en Swalmen tot het snijpunt met de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland.

   • 7°. Grens met de Bondsrepubliek Duitsland

    Beginnende in het onder sub 6° laatstomschreven punt volgt de grens in zuidelijke richting de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland tot het punt waar deze rijksgrens de grens tussen de gemeenten Roermond en Melick en Herkenbosch ontmoet.

  • H. Roggel, bestaande uit het gebied van de op te heffen gemeente Roggel, behoudens gedeelten die overgaan naar de nieuwe gemeenten Heythuysen en Haelen, voorts uit het gebied van de op te heffen gemeente Neer, behoudens delen die overgaan naar de nieuwe gemeente Haelen en de gemeente Swalmen alsmede uit gedeelten van de op te heffen gemeenten Heythuysen en Haelen met dien verstande dat de grens van de nieuwe gemeente Roggel komt te lopen als volgt:

   • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Haelen

    Deze komt te lopen zoals onder A, sub 1° is omschreven.

   • 2°. Grens met de nieuwe gemeente Heythuysen

    Deze komt te lopen zoals onder C, sub 3° is omschreven.

   • 3°. Grens met de gemeente Meijel

    Beginnende in het punt waar de bestaande grenzen van de gemeenten Heythuysen, Roggel en Meijel samenkomen volgt de grens in zuidoostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Meijel en Roggel tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Meijel, Roggel en Helden samenkomen.

   • 4°. Grens met de gemeente Helden

    Beginnende in het punt waar de grenzen van de gemeenten Meijel, Roggel en Helden samenkomen volgt de grens in zuidoostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Roggel en Helden en later tussen de gemeenten Helden en Neer tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Helden, Neer en Kessel samenkomen.

   • 5°. Grens met de gemeente Kessel

    Beginnende in het punt waar de grenzen van de gemeenten Helden, Neer en Kessel samenkomen volgt de grens in zuidoostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Neer en Kessel tot het punt waar de grenzen van de gemeenten Neer, Kessel en Beesel samenkomen.

   • 6°. Grens met de gemeente Beesel

    Beginnende in het punt waar de grenzen van de gemeenten Neer, Kessel en Beesel samenkomen volgt de grens in zuidelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Neer en Beesel tot het onder A, sub 2° laatstomschreven punt.

   • 7°. Grens met de gemeente Swalmen

    Beginnende in het onder A, sub 2° laatstomschreven punt volgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting het midden van de rivier de Maas tot het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Neer, sectie M, nr. 263.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling vinden de volgende grenswijzigingen plaats:

 • 2.1. Aan de gemeente Echt worden van de op te heffen gemeenten Posterholt, St. Odiliënberg, Maasbracht, Montfort en Ohé en Laak gedeelten toegevoegd en van die gemeente worden aan de nieuwe gemeenten Maasbracht en Posterholt delen toegevoegd in dier voege dat de grens van de gemeente Echt komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Maasbracht

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder D, sub 2° is omschreven.

  • 2°. Grens met de nieuwe gemeente Posterholt

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder F, sub 5° is omschreven.

  • 3°. Grens met de Bondsrepubliek Duitsland

   Beginnende in het in artikel 1, onder F, sub 5° laatstomschreven punt volgt de grens in westelijke, zuidwestelijke en noordwestelijke richting de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland tot in het punt waar deze grens en de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Echt en Susteren elkaar ontmoeten.

  • 4°. Grens met de gemeente Susteren

   Beginnende in het onder 3° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Echt en Susteren en daarna de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Susteren en Ohé en Laak tot in het punt waar deze gemeentegrens de rijksgrens tussen Nederland en België ontmoet.

  • 5°. Grens met België

   Beginnende in het punt waar enerzijds de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Ohé en Laak en Susteren en anderzijds de rijksgrens tussen Nederland en België elkaar ontmoeten volgt de grens in ongeveer noordelijke richting deze rijksgrens tot in het in artikel 1, onder D, sub 2° eerstomschreven punt.

 • 2.2. Aan de gemeente Hunsel worden van de gemeenten Thorn, Weert en Nederweert delen toegevoegd alsmede een gedeelte van de op te heffen gemeente Grathem en van die gemeente worden delen aan de nieuwe gemeente Heythuysen en de gemeenten Thorn en Weert toegevoegd in dier voege dat de grens van de gemeente Hunsel komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de gemeente Stramproy

   Beginnende in het onder 4, sub 1° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Stramproy en de gemeente Hunsel, tot het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hunsel, sectie A, nr. 2599, zij volgt daarna in oostelijke en later in zuidelijke richting de noordoostelijke en later zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel, daarna volgt zij in ongeveer oostelijke en later westelijke richting de ongeveer noordelijke en later zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hunsel, sectie A, nr. 1553 tot het meest zuidelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, daarna volgt zij in zuidelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hunsel, sectie A, nr. 2923 tot het snijpunt van deze grens met het verlengde van de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hunsel, sectie A, nr. 1160, zij volgt daarna dit verlengde in westelijke richting en daarna de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel, tot het snijpunt van deze grens met de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Hunsel en de gemeente Stramproy, vervolgens volgt zij laatstomschreven grens tot het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hunsel, sectie D, nr. 558, zij volgt daarna in zuidoostelijke richting de ongeveer westelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hunsel, sectie D, nr. 98, zij volgt daarna in ongeveer zuidelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Hunsel, sectie D, nrs. 98, 278 en 279, zij volgt daarna in westelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hunsel, sectie D, nr. 279, en het verlengde hiervan tot het snijpunt van dit verlengde met de westelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Stramproy, sectie B, nr. 1106, vanaf dit snijpunt volgt de grens in zuidelijke richting de westelijke grens van laatstgenoemd perceel, tot het snijpunt van laatstomschreven grens met de bestaande rijksgrens tussen Nederland en België.

  • 2°. Grens met de gemeente Weert

   Beginnende in het onder 4, sub 1° laatstomschreven punt volgt de grens in ongeveer noordelijke richting de ongeveer westelijke grens van de Tungelroyse Beek, tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie H, nr. 2115, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie H, nr. 2106, vervolgens volgt de grens in ongeveer oostelijke richting de ongeveer noordelijke grens van de Tungelroyse Beek, tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie G, nr. 3643, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hunsel, sectie F, nr. 355, vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer noordelijke richting de ongeveer westelijke grens van de Tungelroyse Beek, tot in het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie H, nr. 930. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie H, nr. 963, volgt dan in noordelijke en later in noordoostelijke richting de westelijke grens van laatstgenoemd perceel, zijnde de Tungelroyse Beek, tot in het meest noordelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie H, nr. 963, volgt vervolgens in noordoostelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie H, nr. 961, tot in het zuidoostelijke hoekpunt van dit perceel.

  • 3°. Grens met de gemeente Nederweert

   Beginnende in het onder sub 2° laatstomschreven punt volgt de grens in oostelijke richting de noordelijke grens van de Tungelroyse Beek tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie H, nr. 897.

  • 4°. Grens met de nieuwe gemeente Heythuysen

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder C, sub 6° is omschreven.

  • 5°. Grens met de nieuwe gemeente Heel

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder B, sub 1° is omschreven.

  • 6°. Grens met de gemeente Thorn

   Beginnende in het in artikel 1, onder B, sub 1° laatstomschreven snijpunt volgt de grens in noordwestelijke en later zuidwestelijke richting de westelijke en later noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nrs. 1944, 1938, 1937 en 2185 (zijnde de Rijksweg 75), tot in het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ittervoort, sectie A, nr. 1147, vanaf dit punt volgt de grens in zuidwestelijke richting de zuidoostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Ittervoort, sectie A, nrs. 1147 en 1146, tot het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ittervoort, sectie A, nr. 1116, vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ittervoort, sectie A, nr. 1117, vanaf dit punt volgt de grens in zuidwestelijke richting de zuidoostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ittervoort, sectie A, nr. 1147 tot het noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ittervoort, sectie A, nr. 1125, vanaf dit punt gaat de grens in rechte lijn naar het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie A, nr. 3874, vervolgens volgt de grens in zuidwestelijke richting de zuidoostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie A, nr. 3874, gemeente Ittervoort, sectie A, nr. 1147 en sectie B, nr. 1716, tot in het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ittervoort, sectie B, nr. 1701, vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie A, nr. 3867, zij volgt daarna de zuidelijke grens van laatstgenoemd perceel, tot in het meest noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ittervoort, sectie B, nr. 1702, vanaf dit punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Hunsel en de gemeente Thorn, tot het snijpunt van deze grens met het verlengde van de noordwestelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Ittervoort, sectie B, nr. 1585, vervolgens volgt zij in zuidwestelijke richting dit verlengde en de noordwestelijke grens van laatstgenoemd perceel, daarna volgt zij in zuidoostelijke richting de zuidwestelijke grens van dit perceel tot het meest zuidelijke hoekpunt hiervan, vanaf dit punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Hunsel en de gemeente Thorn tot het snijpunt van laatstomschreven grens met de bestaande rijksgrens tussen Nederland en België.

  • 7°. Grens met België

   Beginnende in het onder sub 6° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande rijksgrens tussen Nederland en België, tot het onder 2, sub 1° laatstomschreven punt.

 • 2.3. Aan de gemeente Nederweert worden delen van de op te heffen gemeente Heythuysen toegevoegd alsmede een gedeelte van de gemeente Weert en van die gemeente worden delen aan de gemeenten Weert en Hunsel en aan de nieuwe gemeente Heythuysen toegevoegd in dier voege dat de grens van de gemeente Nederweert komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de gemeente Weert

   Beginnende in het onder 2, sub 2° laatstomschreven punt volgt de grens in noordwestelijke richting de ongeveer oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie H, nrs. 961 en 954 en sectie F, nr. 4115 tot in het noordoostelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie F, nr. 4121. Vervolgens volgt de grens in noordwestelijke richting de westelijke grens van dit perceel, loopt dan in rechte lijn naar het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie F, nr. 4124. Vervolgens volgt de grens in noordwestelijke richting de westelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het noordwestelijke hoekpunt van dit perceel, loopt dan in rechte lijn naar het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie F, nr. 4126, volgt vervolgens in ongeveer noordwestelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie F, nrs. 4261, 4231, 4258 en sectie K, nr. 1602 tot het meest noordwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie K, nr. 1389. Vanaf dit punt loopt de grens in rechte lijn naar het zuidoostelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie A, nr. 4842, volgt vervolgens in noordwestelijke richting de oostelijke grens van laatstgenoemd perceel, dan volgt de grens in noordwestelijke richting de westelijke grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie X, nrs. 168 en 169 tot het noordwestelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de ongeveer oostelijke grens en in noordwestelijke richting de ongeveer noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie X, nr. 338, volgt dan in noordwestelijke richting de ongeveer noordelijke grens en in zuidwestelijke richting de westelijke grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie X, nr. 336 tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie X, nr. 193. Daarna volgt de grens in noordwestelijke richting de oostelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie X, nrs. 336, 312, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 344, 341 en 339, volgt vervolgens in westelijke richting de noordelijke grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Weert, sectie U, nrs. 134, 133, 132, 131, 130, 128, 252, 250, 255, 121, 120, 118, 117, 116, 259, 113, 261, weer 259, 257, sectie Z, nrs. 13, 11, 12, wederom 11, 8, 10, weer 8, 9, weer 8, 4, 3, 2 en 1 tot in het meest westelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel. Dan volgt de grens in noordwestelijke richting de oostelijke grens en in zuidwestelijke richting de meest noordelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Z, nr. 379, volgt vervolgens in zuidoostelijke richting de oostelijke grens en in zuidwestelijke richting de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Z, nr. 302 en in zuidwestelijke richting de zuidelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Z, nrs. 301, 298, 297, 296, 295 en 294 tot in het meeest westelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Z, nr. 347. Vanaf dit punt volgt de grens in ongeveer westelijke richting de noordelijke grens van de percelen kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Z, nr. 381 en sectie A, nr. 2419 tot in het meest westelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie A, nr. 2405, loopt dan in rechte lijn naar het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie A, nr. 2420, volgt vervolgens de grens in ongeveer westelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie A, nrs. 2421 en 2193 tot in het snijpunt met de provinciegrens tussen Limburg en Noord-Brabant.

  • 2°. Grens met de provincie Noord-Brabant

   Beginnende in het onder sub 1° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande provinciegrens tussen de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant, tot het snijpunt van laatstomschreven grens met de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Nederweert en de gemeente Meijel.

  • 3°. Grens met de gemeente Meijel.

   Beginnende in het onder sub 2° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Nederweert en de gemeente Meijel, tot in het snijpunt van laatstomschreven grens met de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Nederweert en de gemeente Heythuysen, daarna volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Heythuysen en de gemeente Meijel, tot in het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Heythuysen, sectie K, nr. 185.

  • 4°. Grens met de nieuwe gemeente Heythuysen

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder C, sub 5° is omschreven.

  • 5°. Grens met de gemeente Hunsel

   Deze komt te lopen als onder 2, sub 3° is omschreven.

 • 2.4. Aan de gemeente Stramproy worden delen van de gemeenten Hunsel en Weert toegevoegd en van die gemeente worden aan de gemeente Weert delen toegevoegd, in dier voege dat de grens van de gemeente Stramproy komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de gemeente Weert

   Beginnende in het punt waar de rijksgrens tussen Nederland en België en de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Weert en de gemeente Stramproy elkaar snijden, volgt de grens in oostelijke richting de laatstomschreven grens tot het zuidwestelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie K, nr. 2864, vanaf dit punt volgt de grens in noordelijke richting de ongeveer westelijke grens van laatstgenoemd perceel tot het snijpunt van deze grens met het verlengde van de zuidelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie K, nr. 1902, vanaf dit punt volgt de grens in oostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie K, nrs. 2864, 3832 en sectie I, nr. 2070, tot in het meest noordelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, zij volgt daarna in zuidelijke richting de oostelijke grens van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie H, nr. 2292, tot in het meest zuidelijke hoekpunt van laatstgenoemd perceel, vanaf dit punt volgt de grens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Weert en de gemeente Stramproy, tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie H, nr. 1890, vanaf dit punt volgt de grens in noordoostelijke richting de oostelijke grens van laatstgenoemd perceel tot in het meest noordoostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie H, nr. 1646, vervolgens volgt de grens in zuidoostelijke richting de noordelijke grens van de percelen, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie H, nrs. 1646, 1647 en 1648, tot in het meest oostelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie H, 1648, zij volgt daarna in zuidwestelijke richting de grens van laatstgenoemd perceel tot het snijpunt van deze grens met de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Weert en de gemeente Stramproy, zij volgt daarna laatstomschreven grens tot in het meest zuidelijke hoekpunt van het perceel, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie H, nr. 2121, daarna vervolgt de grens in ongeveer noordoostelijke richting de ongeveer noordwestelijke grens van de Tungelroyse Beek, tot in het snijpunt van deze grens met het verlengde in westelijke richting van de bestaande gemeentegrens tussen de gemeente Stramproy en de gemeente Hunsel.

  • 2°. Grens met de gemeente Hunsel

   Deze komt te lopen zoals onder 2, sub 1° is omschreven.

  • 3°. Grens met België

   Beginnende in het onder 2, sub 1° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande rijksgrens tussen Nederland en België, tot het onder sub 1° laatstomschreven punt.

 • 2.5. Aan de gemeente Swalmen worden van de op te heffen gemeenten Haelen, Neer en Roermond delen toegevoegd en van die gemeente worden delen aan de nieuwe gemeente Roermond toegevoegd, in dier voege dat de grens van de gemeente Swalmen komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met de nieuwe gemeente Roermond

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder G, sub 6° is omschreven.

  • 2°. Grens met de nieuwe gemeente Haelen

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder A, sub 2° is omschreven.

  • 3°. Grens met de nieuwe gemeente Roggel

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder H, sub 7° is omschreven.

  • 4°. Grens met de gemeente Beesel

   Beginnende in het in artikel 1, onder H, sub 7° laatstomschreven punt volgt de grens in ongeveer zuidoostelijke richting de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Neer en Beesel en vervolgens de bestaande gemeentegrens tussen de gemeenten Swalmen en Beesel tot het punt waar deze gemeentegrens de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland ontmoet.

  • 5°. Grens met de Bondsrepubliek Duitsland

   Beginnende in het onder sub 4° laatstomschreven punt volgt de grens in ongeveer zuidelijke richting de rijksgrens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland tot het punt waar deze rijksgrens de grens tussen de gemeenten Swalmen en Roermond ontmoet.

 • 2.6. Aan de gemeente Thorn worden delen van de gemeente Hunsel en van de op te heffen gemeenten Wessem en Stevensweert toegevoegd en van die gemeente worden aan de gemeente Hunsel en de nieuwe gemeenten Heythuysen en Heel delen toegevoegd in dier voege dat de grens van de gemeente Thorn komt te lopen als volgt:

  • 1°. Grens met België

   Beginnende in het onder 2, sub 6° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande rijksgrens tussen Nederland en België, tot het in artikel 1, onder D, sub 4° laatstomschreven punt.

  • 2°. Grens met de nieuwe gemeente Maasbracht

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder D, sub 4° is omschreven.

  • 3°. Grens met de nieuwe gemeente Heel

   Deze komt te lopen zoals in artikel 1, onder B, sub 2° is omschreven.

  • 4°. Grens met de gemeente Hunsel

   Deze komt te lopen als onder 2, sub 6° is omschreven.

 • 2.7. Aan de gemeente Weert worden delen van de gemeenten Nederweert, Hunsel en Stramproy toegevoegd en van die gemeente worden delen aan de gemeenten Nederweert en Stramproy toegevoegd in dier voege dat de grens van Weert komt te lopen als volgt:

  • 1°. grens met de gemeente Stramproy

   Deze komt te lopen zoals onder 4, sub 1° is omschreven.

  • 2°. grens met de gemeente Hunsel

   Deze komt te lopen zoals onder 2, sub 2° is omschreven.

  • 3°. grens met de gemeente Nederweert

   Deze komt te lopen zoals onder 3, sub 1° is omschreven.

  • 4°. Grens met de provincie Noord-Brabant

   Beginnende in het onder 3, sub 1° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande provinciegrens tussen de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant, tot het snijpunt van laatstomschreven grens met de rijksgrens tussen Nederland en België.

  • 5°. Grens met België

   Beginnende in het onder sub 4° laatstomschreven punt volgt de grens de bestaande rijksgrens tussen Nederland en België tot het onder 4, sub 1° eerstomschreven punt.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

 • 1 Voor de secretaris en de ontvanger dan wel de met toepassing van artikel 127a van de gemeentewet (Stb. 1931, 89) aangewezen ambtenaar of ambtenaren, belast met de taak van ontvanger van de nieuwe gemeenten Haelen, Heel, Heythuysen, Maasbracht, Melick en Herkenbosch, Posterholt, Roermond en Roggel gelden de instructies voor evenbedoelde functionarissen van de onderscheidenlijk op te heffen gemeenten Haelen, Heel en Panheel, Heythuysen, Maasbracht, Melick en Herkenbosch, Posterholt, Roermond en Roggel totdat zij door andere zijn vervangen.

 • 2 Voor de vergaderingen van de raad en van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeenten als bedoeld in het eerste lid gelden de reglementen van orde van de in het eerste lid bedoelde op te heffen gemeenten, totdat zij door andere zijn vervangen.

Artikel 4

Voor de toepassing van artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling (Stb. 1984, 475) treden de organen en ambtenaren van:

 • 1. de nieuwe gemeente Haelen in de plaats van de op te heffen gemeenten Haelen en Horn;

 • 2. de nieuwe gemeente Heel in de plaats van de op te heffen gemeenten Beegden, Heel en Panheel en Wessem;

 • 3. de nieuwe gemeente Heythuysen in de plaats van de op te heffen gemeenten Baexem, Grathem en Heythuysen;

 • 4. de nieuwe gemeente Maasbracht in de plaats van de op te heffen gemeenten Linne, Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert;

 • 5. de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch in de plaats van de op te heffen gemeenten Melick en Herkenbosch en Vlodrop;

 • 6. de nieuwe gemeente Posterholt in de plaats van de op te heffen gemeenten Montfort, Posterholt en St. Odiliënberg;

 • 7. de nieuwe gemeente Roermond in de plaats van de op te heffen gemeenten Herten en Roermond;

 • 8. de nieuwe gemeente Roggel in de plaats van de op te heffen gemeenten Neer en Roggel.

Artikel 5

 • 1 Met ingang van de datum van herindeling vervallen gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door:

  • a. de op te heffen gemeenten Horn en Haelen;

  • b. de op te heffen gemeenten Roermond en Herten;

  • c. de op te heffen gemeenten Roggel en Neer;

  • d. de op te heffen gemeenten Melick en Herkenbosch en Vlodrop;

  • e. twee of meer van de op te heffen gemeenten Beegden, Heel en Panheel en Wessem;

  • f. twee of meer van de op te heffen gemeenten Heythuysen, Baexem en Grathem;

  • g. twee of meer van de op te heffen gemeenten Linne, Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert;

  • h. twee of meer van de op te heffen gemeenten Montfort, Posterholt en St. Odiliënberg.

  De besturen van onderscheidenlijk de nieuwe gemeenten Haelen, Roermond, Roggel, Heel, Heythuysen, Maasbracht, Melick en Herkenbosch en Posterholt treffen in verband hiermee de nodige voorzieningen.

 • 2 Voor de overige gemeenschappelijke regelingen treden, zolang nog geen uitvoering is gegeven aan artikel 14, vierde of vijfde lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling, onderscheidenlijk de bovengenoemde nieuwe gemeenten in de plaats van de bovengenoemde op te heffen gemeenten.

Artikel 6

De in artikel 16, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde rechten en verplichtingen gaan op de datum van herindeling over van:

 • 1. de op te heffen gemeenten Baexem, Grathem en Heythuysen op de nieuwe gemeente Heythuysen;

 • 2. de op te heffen gemeenten Beegden, Heel en Panheel en Wessem op de nieuwe gemeente Heel;

 • 3. de op te heffen gemeenten Haelen en Horn op de nieuwe gemeente Haelen;

 • 4. de op te heffen gemeenten Herten en Roermond op de nieuwe gemeente Roermond;

 • 5. de op de heffen gemeenten Linne, Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert op de nieuwe gemeente Maasbracht;

 • 6. de op te heffen gemeenten Montfort, Posterholt en St. Odiliënberg op de nieuwe gemeente Posterholt;

 • 7. de op te heffen gemeenten Melick en Herkenbosch en Vlodrop op de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch;

 • 8. de op te heffen gemeenten Neer en Roggel op de nieuwe gemeente Roggel.

Artikel 7

Ten aanzien van de rechten en verplichtingen die verband houden met de in artikel 17, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling, bedoelde voorzieningen van drinkwater, electriciteit en gas treden in de plaats van:

 • 1. de op te heffen gemeenten Baexem, Grathem en Heythuysen de nieuwe gemeente Heythuysen;

 • 2. de op te heffen gemeenten Beegden, Heel en Panheel en Wessem de nieuwe gemeente Heel;

 • 3. de op te heffen gemeenten Haelen en Horn de nieuwe gemeente Haelen;

 • 4. de op te heffen gemeenten Herten en Roermond de nieuwe gemeente Roermond;

 • 5. de op te heffen gemeenten Montfort, Posterholt en St. Odiliënberg de nieuwe gemeente Posterholt;

 • 6. de op te heffen gemeenten Linne, Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert de nieuwe gemeente Maasbracht;

 • 7. de op te heffen gemeenten Melick en Herkenbosch en Vlodrop de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch;

 • 8. de op te heffen gemeenten Neer en Roggel de nieuwe gemeente Roggel.

Artikel 8

De in artikel 20, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde uitkeringen die door onderscheidenlijk aan het Rijk, de provincie of gemeenten over de vóór de datum van herindeling aangevangen boekingstijdvakken, dienstjaren of uitkeringsjaren met betrekking tot overgaand gebied van een gemeente verschuldigd zijn, worden gedaan aan onderscheidenlijk door:

 • 1. de nieuwe gemeente Haelen voor de op te heffen gemeenten Haelen en Horn;

 • 2. de nieuwe gemeente Heel voor de op te heffen gemeenten Beegden, Heel en Panheel en Wessem;

 • 3. de nieuwe gemeente Heythuysen voor de op te heffen gemeenten Baexem, Grathem en Heythuysen;

 • 4. de nieuwe gemeente Maasbracht voor de op te heffen gemeenten Linne, Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert;

 • 5. de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch voor de op te heffen gemeenten Melick en Herkenbosch en Vlodrop;

 • 6. de nieuwe gemeente Posterholt voor de op te heffen gemeenten Montfort, Posterholt en St. Odiliënberg;

 • 7. de nieuwe gemeente Roermond voor de op te heffen gemeenten Herten en Roermond;

 • 8. de nieuwe gemeente Roggel voor de op te heffen gemeenten Neer en Roggel.

Artikel 9

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken bepalen na overleg met de commissaris van de Koningin in de provincie Limburg, die de burgemeesters van de betrokken gemeenten hoort, ten spoedigste na de inwerkingtreding van deze wet de organisatie met ingang van de datum van herindeling van respectievelijk het Korps Rijkspolitie en de gemeentepolitie van de nieuwe gemeenten.

Dit artikel laat onverlet de bepalingen in de Politiewet.

Artikel 10

 • 1 Een verkiezing als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling wordt gehouden in de nieuwe gemeenten Haelen, Heel, Heythuysen, Maasbracht, Melick en Herkenbosch, Posterholt, Roermond en Roggel.

 • 2 Met de voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde verkiezingen zijn de op te heffen gemeenten Haelen, Heel en Panheel, Heythuysen, Maasbracht, Melick en Herkenbosch, Posterholt, Roermond en Roggel belast.

 • 3 Een verkiezing als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling wordt tevens gehouden in de gemeenten Echt, Hunsel, Nederweert, Stramproy, Swalmen, Thorn en Weert.

Artikel 11

 • 1 De in artikel 31, eerste lid, van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde ambtenaren gaan voorlopig over in dienst van:

  • a. de nieuwe gemeente Haelen voor zover het betreft functionarissen van de op te heffen gemeenten Haelen en Horn;

  • b. de nieuwe gemeenten Heel voor zover het betreft functionarissen van de op te heffen gemeenten Beegden, Heel en Panheel en Wessem;

  • c. de nieuwe gemeente Heythuysen voor zover het betreft functionarissen van de op te heffen gemeenten Baexem, Grathem en Heythuysen;

  • d. de nieuwe gemeente Maasbracht voor zover het betreft functionarissen van de op te heffen gemeenten Linne, Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert;

  • e. de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch voor zover het betreft functionarissen van de op te heffen gemeenten Melick en Herkenbosch, met uitzondering van de ambtenaren bedoeld in artikel 12, eerste lid, en Vlodrop;

  • f. de nieuwe gemeente Posterholt voor zover het betreft functionarissen van de op te heffen gemeenten Montfort, Posterholt en St. Odiliënberg;

  • g. de nieuwe gemeente Roermond voor zover het betreft functionarissen van de op te heffen gemeenten Herten en Roermond;

  • h. de nieuwe gemeente Roggel voor zover het betreft functionarissen van de op te heffen gemeenten Neer en Roggel.

 • 2 Voor de in het tweede lid van artikel 29 van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling bedoelde gevallen gelden de gemeenten als in het eerste lid genoemd.

Artikel 12

 • 1 Onze Minister van Binnenlandse Zaken stelt in overleg met de colleges van burgemeester en wethouders van de op te heffen gemeenten Roermond en Melick en Herkenbosch, gedeputeerde staten gehoord, het aantal ambtenaren vast dat met ingang van de datum van herindeling van de op te heffen gemeente Melick en Herkenbosch overgaat in voorlopige dienst van de nieuwe gemeente Roermond.

 • 2 Burgemeester en wethouders van de op te heffen gemeente Melick en Herkenbosch doen gedeputeerde staten van Limburg, de ambtenaren van Melick en Herkenbosch en de in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken vertegenwoordigende centrales gehoord, zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van deze wet doch uiterlijk 3 maanden voor de datum van herindeling een voordracht welke ambtenaren voor overgang in dienst van de nieuwe gemeente Roermond in aanmerking worden gebracht.

 • 3 Zo snel mogelijk na ontvangst van deze voordracht, doch uiterlijk 2 maanden voor de datum van herindeling, nemen gedeputeerde staten van Limburg een beslissing terzake.

 • 4 Een van de voordracht van burgemeester en wethouders van de op te heffen gemeente Melick en Herkenbosch afwijkende beslissing nemen gedeputeerde staten niet dan nadat zij het genoemde college en de desbetreffende ambtenaar of ambtenaren daarover hebben gehoord.

 • 5 Een beslissing als bedoeld in het derde lid wordt de betreffende ambtenaren, de colleges van burgemeester en wethouders van de op te heffen gemeenten Melick en Herkenbosch en Vlodrop en Roermond schriftelijk meegedeeld.

Artikel 13

Ingevolge het bepaalde in het eerste lid van artikel 42 van de Wet algemene regelen gemeentelijke indeling gaan op datum van herindeling de archiefbescheiden van:

 • 1. de op te heffen gemeenten Baexem, Grathem en Heythuysen over naar de nieuwe gemeente Heythuysen;

 • 2. de op te heffen gemeenten Beegden, Heel en Panheel en Wessem over naar de nieuwe gemeente Heel;

 • 3. de op te heffen gemeenten Haelen en Horn over naar de nieuwe gemeente Haelen;

 • 4. de op te heffen gemeenten Linne, Maasbracht, Ohé en Laak en Stevensweert over naar de nieuwe gemeente Maasbracht;

 • 5. de op te heffen gemeenten Melick en Herkenbosch en Vlodrop over naar de nieuwe gemeente Melick en Herkenbosch;

 • 6. de op te heffen gemeenten Montfort, Posterholt en St. Odiliënberg over naar de nieuwe gemeente Posterholt;

 • 7. de op te heffen gemeenten Neer en Roggel over naar de nieuwe gemeente Roggel;

 • 8. de op te heffen gemeenten Herten en Roermond over naar de nieuwe gemeente Roermond.

Artikel 16

Indien ten aanzien van de in overgaand gebied gevestigde basisscholen ten gevolge van de herindeling een hoger aantal leerlingen dan dat, genoemd in de artikelen 153, eerste lid, en 160, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs van toepassing is, geldt gedurende 5 achtereenvolgende schooljaren na de datum van herindeling het aantal leerlingen dat voor de datum van herindeling van toepassing was.

Artikel 17

Onze Minister van Binnenlandse Zaken stelt, voor zover nodig, binnen één maand na inwerkingtreding van deze wet, de definitieve grensbeschrijving vast.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 12 september 1990

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de dertiende september 1990

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Naar boven