Samenstelling Ziekenfondsraad in het kader van de a.w.b.z.

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 13-09-1990 t/m 27-08-2004

Samenstelling Ziekenfondsraad in het kader van de a.w.b.z.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 48, tweede lid, onder 2°, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176);

Gezien de beschikking van 28 december 1967, nr. 141916 (Stcrt. 1967, 253);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan J. L. Nieuwkamer te Rijswijk, voorheen secretaris-directeur van het Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren in Zuid-Holland/Zeeland, wordt als gevolg van zijn defungeren uit voormelde functie met ingang van 1 juni 1990 eervol ontslag verleend als lid van de Ziekenfondsraad als vertegenwoordiger van de uitvoerende organen der publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Uit de uitvoerende organen van de publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren worden ter toevoeging aan de Ziekenfondsraad voor de uitvoering van diens taken krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aangewezen:

als lid: drs. E. Osinga te Ameide, directeur van het secretariaat van de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren (KPZ) en als plaatsvervangend lid: mr. D. Quaak te Abcoude, secretaris van de Centrale Commissie der Interprovinciale Ziektekostenregeling, tevens secretaris van de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren (KPZ).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van plaatsing in de Staatscourant en geldt voor wat betreft de aanwijzingen bedoeld in artikel 2 voor het resterende gedeelte van de per 15 april 1989 aangevangen driejarige zittingsperiode van de Ziekenfondsraad.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De beschikking van 13 april 1989, nr. 405651, DGVGZ/VTA/Verz/VV (Stcrt. 1989, 73), wordt ingetrokken.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

,
De

Minister

voornoemd,

C. I. Dales

Naar boven