Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Geldend van 01-07-2018 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen RVV
RVV 1990
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0004825
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit herkenningsteken uitvaartstoet van motorvoertuigen
 2. Regeling aanwijzing bromfietsen of motorfietsen ten behoeve van vrijstelling van de helmdraagplicht
 3. Regeling aanwijzing kaarten vervoer van gehandicapten in verband met gebruik trottoir en voetpad door gehandicapte bestuurders van bijzondere snorfietsen
 4. Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK
 5. Regeling gehandicaptenparkeerkaart
 6. Regeling verkeersregelaars 2009
 7. VenW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
  Tekst: tekst
 2. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 3. Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer
  Artikel: 2a
 4. Besluit vrijstelling artikel 31 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor het op de openbare weg krijgen of geven van rijonderricht in het besturen van een voorrangsvoertuig
  Artikel: 2
 5. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 6. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 7. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 8. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 9. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie T
  Bijlage: bij artikel 1 van de Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie T
 10. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
  Artikel: 1
 11. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 1
 12. Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
  Bijlage: bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
 13. Regeling taxibestuurders 2005
  Bijlage: 1
 14. Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012
  Bijlage: 1
 15. Regeling verkeerslichten
  Artikel: 1
 16. Regeling voertuigen
  Artikel: 1.1
 17. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
  Tekst: tekst
 18. Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval
  Tekst: tekst
 19. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikelen: 1, 2
 20. Verkeersregeling Defensie 2015
  Artikelen: 2, 3a
 21. Wet geluidhinder
  Artikelen: 1, 83
 22. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz.
  Artikel: V
Terug naar begin van de pagina