Voorbereidingsschema Landinrichting 1990

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-09-1990 t/m 23-01-2004

Voorbereidingsschema Landinrichting 1990

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Mede gelet op artikel 18, vierde lid, artikel 20, tweede lid, artikel 22, eerste lid en artikel 240, vijfde lid, van de Landinrichtingwet (Stb. 1985, 299);

Gezien de voordracht van de Centrale Landinrichtingscommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het Voorbereidingsschema Landinrichting, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Landinrichtingswet wordt voor het jaar 1990 vastgesteld conform het bepaalde in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De voorlopige grenzen van de in te richten gebieden, alsmede de overwegingen en uitgangspunten, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de landinrichtingswet, worden vastgesteld conform het bepaalde in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Het schema van voorbereiding van de aanpassingsinrichtingen, de projecten op basis van de herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën (Stb. 1977, 694), de Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233) en de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden (Stcrt. 1979, 64) wordt voor het jaar 1990 vastgesteld conform het bepaalde in bijlage 3 van dit besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Colleges van Gedeputeerde Staten en een uittreksel zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant

's-Gravenhage, 19 juli 1990

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

voor deze

De secretaris-generaal,

T. H. J. Joustra

[Red: Bijlage 1]

[Vervallen per 24-01-2004]

Bij besluit dd. 19-7-90 nr. J908826 beeft de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingevolge artikel 18, lid 4 van de Landinrichtingswet (Stb. 1985, 299) het Voorbereidingsschema Landinrichting 1990 vastgesteld. Ingevolge artikel 22, lid 1 van de Landinrichtingswet volgt hierna een uittreksel van dit voorbereidingsschema.

Groningen

 • Ruilverkaveling

 • Westerborn

 • Lutjegast-Doezum

 • Herinrichting

 • Haren

Friesland

 • Ruilverkaveling

 • Wymbritseradeel

 • Kollumerland

 • Echtener en Groote Veenpolder

 • Baarderadeel

 • Doniawerstal

 • Twijzel Buitenpost

 • Ameland

 • Drachten

 • Herinrichting

 • Achtkarspelen-Zuid

 • Eestrum

Drenthe

 • Ruilverkaveling

 • Mars- en Westerstroom

 • Odoorn

 • Laaghalen

 • Herinrichting

 • Roden-Norg

 • Schoonebeek

Overijssel

 • Ruilverkaveling

 • Marshoek-Hoonhorst

 • Salland-West

 • Rossum-Oost

 • Rouveen

 • Raarhoek-Veldhoek

 • Rijssen

 • Enter

 • Herinrichting

 • Saasveld-Gammelke

 • Enschede-Zuid

 • Stadsrand Zwolle

Gelderland

 • Ruilverkaveling

 • Over Betuwe-Oost

 • Lievelde

 • Groesbeek

 • Hupsel-Zwolle

 • Land van Maas en Waal

 • Halle-Wolfersveen

 • Ochten-Opheusden

 • Beltrum-Eibergen

 • Herinrichting

 • Duiven-Westervoort

 • Ooypolder

 • Nijkerk-Putten

Utrecht

 • Herinrichting

 • Noorderpark

Noord-Holland

 • Ruilverkaveling

 • De Gouw

 • De Beemster-Noord

 • De Beemster-Zuid

 • Herinrichting

 • Amstelland

 • Westzaan

Zuid-Holland

 • Ruilverkaveling

 • B-Driehoek

 • Herinrichting

 • Driebruggen

 • Bodegraven-Noord

 • Krimpen

 • IJsselmonde

 • Krimpenerwaard

 • Oudderp-West

 • Leidschendam

 • Rijswijk-Noukoop

 • Oude Leede

Zeeland

 • Ruilverkaveling

 • Walcheren

 • Breskens-Zuidzande

 • Schoondijke

 • Sint-Philipsland

 • Sint-Annaland

 • Axelse Sassing

 • IJzendijke-Hoofdplaat

 • Stavenisse

 • Poortvliet

 • Axel

 • Aardenburg

 • Biervliet

 • Oud-Vossemeer

Noord-Brabant

 • Ruilverkaveling

 • Nieuw-Vossemeer

 • Baarle-Nassau

 • Goirle

 • De Hilver

 • Lage Maaskant

 • Weerijs

 • Rosmalen-Empel

 • Herinrichting

 • Ulvenhout-Galder

 • Teteringen

 • Stadsrand 's-Hertogenbosch

 • De Leijen-Oost

 • De Leijen-West

Limburg

 • Ruilverkaveling

 • Melderslo

 • Land van Thorn

 • Herinrichting

 • Mergelland-Oost

 • Centraal-Plateau

Terug naar begin van de pagina