Vaststelling kleur van en aanduidingen op verzekeringsplaten bromfietsen

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geldend van 16-08-1990 t/m 03-03-2004

Vaststelling kleur van en aanduidingen op verzekeringsplaten bromfietsen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het Koninklijk besluit van 16 september 1965 (Stb. 1965, 414):

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2004]

Voor de verzekeringsplaten welke het jaartal 1991 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat een retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het jaartal 1991 en het woord ‘Nederland’ alsmede een eventuele rand worden uitgevoerd in de kleur groen;

  • c. het jaartal 1991 en het woord ‘Nederland’ in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, bovenaan op de verzekeringsplaat worden geplaatst.

Artikel 2

[Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 juli 1990

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina