Vaststelling model bedoeld in art. 5 van de Wet loonkostenreductie op minimumniveau

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-10-1990 t/m 21-09-2004

Vaststelling model bedoeld in art. 5 van de Wet loonkostenreductie op minimumniveau

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5 van de Wet loonkostenreductie op minimumloonniveau (Stb. 1990, 330);

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De berekening, bedoeld in artikel 5 van de Wet loonkostenreductie op minimumloonniveau, is gericht overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit vervatte model.

's-Gravenhage, 9 juli 1990

De

Minister

voornoemd,

B. de Vries

Bijlage

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1990/147.]

Naar boven