Invorderingswet 1990

Geraadpleegd op 01-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-01-2022

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Lucratief belang in internationale situaties
  Tekst: tekst
 2. Erfbelasting, aftrekposten nalatenschap
  Tekst: tekst
 3. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Bijlage: 2
 5. Invoeringswet Invorderingswet 1990
  Artikel: LVIII
 6. Invordering, tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat
  Tekst: tekst
 7. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 3a, 24, 26, 28, 45, 53, 63ab, 70b, 70ca, 70ea
 8. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, 74.4, 74.5, 74.7
 9. Mijnbouwwet
  Artikelen: 100, 101
 10. Overgangsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 2, 3
 11. Overige fiscale maatregelen 2010
  Artikel: XXI
 12. Pensioenwet
  Artikel: 64
 13. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 1
 14. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 15. Successiewet 1956
  Artikelen: 35b, 35g
 16. Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
  Artikel: 1ac
 17. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
  Artikel: 6
 18. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 15a, 16, 21, 25
 19. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikelen: 1, 1d, 1e, 1f, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c
 20. Verzamelbesluit resultaat overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 21. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
  Artikel: XVI
 22. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1.7, 3.133, 3.135, 3.136, 3.138, 3.83, 7.2, 7.6
 23. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.40
 24. Wet ondernemerspakket 2001
  Artikel: XIVa
 25. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikel: 4f
 26. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 19b, 38p
 27. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 76
 28. Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
  Artikel: 15
 29. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen
  Artikel: VI
 30. Wijzigingswet Successiewet 1956, enz. (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen)
  Artikel: XII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 546 34554
Aanhangig 36128
Aanhangig 36107
01-01-2020 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
01-01-2017 t/m 25-10-2016 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
01-05-2016 Wijziging 20-04-2016 Stb. 2016, 163 34409 20-04-2016 Stb. 2016, 164 Alg. 1
01-01-2016 t/m 15-09-2015, t/m 29-10-2015 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
t/m 01-01-2013 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 670 33405 20-12-2012 Stb. 2012, 670
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
01-01-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610 Inwtr. 2
t/m 01-01-2005 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564 Inwtr. 3
16-07-2009 t/m 29-06-2009 Wijziging 08-07-2009 Stb. 2009, 304 31990 08-07-2009 Stb. 2009, 304
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 577 30432 20-12-2007 Stb. 2007, 577
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683 Alg. 4
02-12-2005 Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653 Inwtr. 5
t/m 11-03-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654 Inwtr. 6
01-03-2004 t/m 04-09-2003 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
01-01-2003 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 7
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 14-12-2001 Stb. 2001, 643
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-01-1998 t/m 01-01-1997 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 731 25688 18-12-1997 Stb. 1997, 731 Inwtr. 8
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
01-01-1997 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 652 24761 13-12-1996 Stb. 1996, 652
01-06-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
01-01-1996 Wijziging 18-12-1995 Stb. 1995, 660 24428 18-12-1995 Stb. 1995, 660
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1992 Wijziging 10-09-1992 Stb. 1992, 491 22338 10-09-1992 Stb. 1992, 491
01-07-1991 Wijziging 12-12-1991 Stb. 1991, 697 21198 12-12-1991 Stb. 1991, 697
01-06-1990 Nieuwe-regeling 30-05-1990 Stb. 1990, 221 20588 30-05-1990 Stb. 1990, 222

Opmerkingen

 1. Artikel XV van Stb. 2016/163 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Het negende lid, zoals die bepaling op 31 december 2009 luidde, blijft van toepassing met betrekking tot uitstel van betaling, voor 1 januari 2010 verleend op grond van het negende lid ter zake van een vervreemding waarbij de aandelen of winstbewijzen zijn geschonken.2)
 3. Blijft van toepassing met betrekking tot belastingaanslagen ter zake van rechten van successie of schenking die zijn vastgesteld met toepassing van de regels van de Successiewet 1956 zoals deze luidden vóór 1 januari 2010.3)
 4. Artikel XXXI, onderdeel B van Stb. 2005/683 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.5)
 6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.6)
 7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
 8. Werkt terug tot en met 1 januari 1997.8)
Naar boven