Invorderingswet 1990

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen IW
Iw 1990
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004770
RechtsgebiedBelastingrecht | Invorderingsrecht
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit belasting- en invorderingsrente
 2. Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen
 3. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 4. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
 5. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 6. Uitvoeringsregeling beveiligingsheffing
 7. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
 8. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 9. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 10. Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2008)
 11. Wijziging uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (1993)
 12. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (1998)
 13. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen
 14. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 15. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 16. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 17. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 18. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008
 19. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 20. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 21. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 22. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 23. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 24. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 25. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 26. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 27. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 28. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 29. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 30. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 31. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (aanpassingen organisatie en besturingsmodel Belastingdienst)
 32. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)
 33. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 34. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 35. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 36. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 37. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 2. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 3. Invordering, tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat
 4. Invorderingswet 1990, uitstelbeleid jegens exploitanten van kansspelautomaten
 5. Leidraad Invordering 2008
 6. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 7. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 8. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008
 9. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008 (aanpassing wetgeving per 1 januari 2014 en introductie bijzondere uitstelfaciliteit erfbelasting)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
  Tekst: tekst
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 10:15
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 67, 76
 5. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 6. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 7. Besluit Onderlinge overlegprocedures
  Tekst: tekst
 8. Besluit aanwijzing beslagleggende partijen ex art. XXIIIc Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Bijlage: Beslagleggende partijen als bedoeld in artikel 1
 9. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 10. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 11. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 12. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 13. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 14. Gemeentewet
  Artikelen: 231, 233a, 249
 15. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 16. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, invordering, lease, leaseregeling, goed koopmansgebruik
  Tekst: tekst
 17. Invoeringswet Douanewet
 18. Invoeringswet Invorderingswet 1990
  Artikelen: LVII, LVIII, LXI, LXII
 19. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 27
 20. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: VI, XIII
 21. Invoeringswet Wet op de accijns
  Artikel: XIII
 22. Invorderingswet 1990
  Artikel: 72
 23. Kostenwet invordering rijksbelastingen
  Artikel: 1
 24. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Circulaired.divisie: 6
 25. Mijnbouwwet
  Artikel: 72
 26. Overgangsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 4
 27. Provinciewet
  Artikelen: 227a, 227d
 28. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 29. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 30. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 31. Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
  Artikel: 1
 32. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 33. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 1
 34. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 1
 35. Uitvoeringsregeling overdracht taken OGB
  Artikelen: 2, 3
 36. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 37. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
  Tekst: tekst
 38. Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 7
 39. Waterschapswet
  Artikelen: 123, 125a, 138
 40. Waterwet
  Artikel: 7.13
 41. Wedervergeldingswet zeescheepvaart
  Artikel: 9
 42. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 43. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 44. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 71r
 45. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 7.5
 46. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 38i, 65
 47. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 6.1
 48. Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
 49. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 5.3
 50. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.40
 51. Wet op de accijns
  Artikel: 77
 52. Wet op het notarisambt
  Artikel: 25
 53. Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie
  Artikel: 1
 54. Wet overgang belastingheffing in euro's
  Artikel: 1
 55. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 4.4
 56. Wet terugvordering staatssteun
  Artikelen: 2, 7
 57. Wet uitstel van betaling exitheffingen
 58. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: II
 59. Wet vervoer over zee
  Artikel: 19b
 60. Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012
  Artikelen: 15, 28, 37
 61. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen
 62. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (herziening stelsel van bestuurlijke boeten en fiscale strafrecht)
 63. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, etc.)
  Artikel: IV
 64. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (technische aanpassingen 1999)
  Artikel: IX
 65. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz.
 66. Wijzigingswet belastingwetten (fiscale structuurversterking)
  Artikel: IX
 67. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 IV)
  Artikel: XI
Terug naar begin van de pagina