Vaststelling model van bewijs van luchtwaardigheid

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-08-1990 t/m heden

Vaststelling model van bewijs van luchtwaardigheid

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 73, tweede lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart (Stb. 1978, 99),

Besluit:

Artikel 1. – Vaststelling model

Het model van het bewijs van luchtwaardigheid is overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage A.

Artikel 2. – Intrekking

De regeling van de directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 28 november 1980, nr. LI/13556, wordt ingetrokken.

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

De in deze regeling genoemde bijlage ligt ter inzage bij de Directie Luchtvaartinspectie van de Rijksluchtvaartdienst, Saturnusstraat 71 te Hoofddorp.

's-Gravenhage, 29 mei 1990

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven