Verlenging periode van erkenning inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 13-06-1990 t/m 31-12-2005

Verlenging periode van erkenning inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 8a van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347);

Gezien de ter zake uitgebrachte adviezen;

Gehoord de Ziekenfondsraad;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

1. De periode waarvoor instellingen, genoemd in de bijlage bij deze beschikking, zijn erkend als inrichting voor revalidatie-dagbehandeling als bedoeld in het Besluit revalidatie-dagbehandeling ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1973, 9), wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

2. De erkenning van het St. Joanna Ziekenhuis, Kloetingseweg 47 te Goes wordt ingetrokken per 28 maart 1989

3. Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant; zij treedt in werking de dag na haar bekendmaking en werkt terug:

 • -

  tot en met 28 maart 1989 voor wat betreft het vermelde onder nr. 2;

 • -

  tot en met 28 maart 1989 voor wat betreft de revalidatie-afdeling van het Oosterscheldeziekenhuis te Goes;

 • -

  tot en met 1 oktober 1989 voor wat betreft de Revalidatie-afdeling van het Diakonessenhuis te Utrecht;

 • -

  tot en met 1 januari 1990 voor wat betreft de overige in de bijlage bij deze beschikking genoemde instellingen.

De

staatssecretaris

voornoemd,
namens deze,
De

directeur Verzekeringen, Marktordening en Prijsvorming

,

R. L. J. M. Scheerder.

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Revalidatiecentrum ‘Beatrixoord’, Haren

De revalidatieafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden,

 • a. lokatie Zuid, te Leeuwarden

 • b. lokatie Revalidatiecentrum Lyndensteyn, te Beetsterzwaag

Revalidatiecentrum ‘Het Roessingh’, Enschede

Medisch Spectrum Twente 1, Enschede Kinderrevalidatiecentrum ‘Vogelwijde’, Zwolle

Afdeling voor poliklinische hartrevalidatie van de Stichting Sophia ziekenhuis1, Zwolle

De afdeling revalidatie van het Ziekenhuis De Weezenlanden, Zwolle

Revalidatiecentrum De Kastanjehof, Apeldoorn

Revalidatieafdeling Ziekenhuiscentrum Apeldoorn Juliana-Lucas1, Apeldoorn Bio Revalidatiecentrum voor kinderen, Arnhem

Revalidatiecentrum Klimmendaal, Arnhem

Poliklinisch Revalidatiecentrum voor Volwassenen voor Arnhem en Omgeving, Arnhem

Ziekenhuis Rijnstate, lokatie Hervormd Diaconessenhuis1, Arnhem

St. Maartenskliniek, Ubbergen

Revalidatieafdeling van het ziekenhuis De Lichtenberg, Amersfoort

Militair Revalidatiecentrum, Doorn

Revalidatieafdeling van het St. Anthonius Ziekenhuis1, Nieuwegein

De Stichting Revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’, Utrecht

(met ingang van 1 oktober 1989) Revalidatieafdeling van het Diakonessenhuis1, Utrecht

Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar

Revalidatiecentrum Muiderpoort, Amsterdam

Neurologische kliniek van het Sint Lucas Ziekenhuis, uitsluitend (afasiepatiënten), Amsterdam

Jan van Bremeninstituut, Amsterdam

Revalidatieafdeling van het ziekenhuis St. Johannes de Deo, Haarlem

Revalidatieafdeling van het Sint Jans Gasthuis, Hoorn

Revalidatiecentrum De Trappenberg, Huizen

Revalidatiecentrum Heliomare, Wijk aan Zee

De revalidatieafdeling van het Ziekenhuis De Heel, Zaandam

Revalidatiecentrum Delft en Omstreken, Delft

Merwedeziekenhuis, Dordrecht

Revalidatiecentrum Rijnlands Zeehospitium, Katwijk aan Zee

Het Nederlands Zeehospitium, Kijkduin-Den Haag

Revalidatiecentrum voor kinderen Adriaansstichting, Rotterdam

Revalidatiecentrum van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt, Rotterdam

Het Sint Franciscus Gasthuis 2, Rotterdam

Revalidatieafdeling van het Zuiderziekenhuis2 en 3, Rotterdam

De Revalidatieafdeling van de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen3, Goes

Het kinderrevalidatiecentrum Zeehospitium Zonneveld, Oostkapelle

De revalidatieafdeling van het Ziekenhuis Lievensberg, Bergen op Zoom

St. Revalidatiecentrum Breda, Breda Regionaal Revalidatiecentrum Blixembosch, Eindhoven

Het regionaal Revalidatiecentrum Groot Ziekengasthuis, 's-Hertogenbosch

Revalidatiecentrum Charlotte-Oord, Tilburg

Revalidatieafdeling van het St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

Revalidatiecentrum Hoensbroek, Hoensbroek

De revalidatieafdeling van het Maaslandziekenhuis, Sittard

Kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord, Valkenburg-Houthem

Revalidatieafdeling van Ziekenhuizen Venlo/Venray, Venlo

 1. Uitsluitend voor hartrevalidatie. ^ [1]
 2. Uitgezonderd hartrevalidatie. ^ [2]
 3. Uitsluitend voor volwassenen. ^ [3]
Naar boven