Erkenning als dialysecentrum

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 12-06-1990 t/m 31-12-2005

Erkenning als dialysecentrum

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 8a van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347);

Gehoord de Ziekenfondsraad;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 2 De erkening geldt voor onbepaalde tijd.

  • 3 De tot dusverre verleende erkenningen als dialysecentrum van de in de bijlagen bij deze beschikking genoemde instellingen worden ingetrokken.

  • 4 Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant; zij treedt in werking de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 15 februari 1982 voor wat betreft de onder nr. G. 2 genoemde instelling, tot en met 1 april 1989 voor wat betreft de onder nr. C. 1 genoemde instelling en voor de overige instellingen tot en met 1 januari 1990.

De

staatssecretaris

voornoemd,
namens deze,
De

directeur Verzekeringen, Marktordening en Prijsvorming

,

R. L. J. M. Scheerder

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Naam van de instelling

Capaciteit

A.1 Beatrixoord Haren

12 dialysestations

A.2 Het Centrum voor Thuisdialyse Haren

10 dialysestations

B.1 Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden

13 dialysestations

C.1 Scheperziekenhuis

ingaande 1 april 1989

Emmen

12 dialysestations

D.1 Medisch Spectrum Twente Enschede

21 dialysestations

D.2 Deventer Ziekenhuizen Deventer

16 dialysestations

D.3 Ziekenhuis De Weezenlanden Zwolle

19 dialysestations

E.1 Rijnstate Arnhem

8 dialysestations

E.2 Canisius/Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen

14 dialysestations

E.3 Gelderse Vallei Bennekom

6 dialysestations

F.1 Streekziekenhuis Hilversum

Hilversum

6 dialysestations

F.2 Dialysecentrum 't Gooi

Hilversum

10 dialysestations

F.3 St. Antonius Ziekenhuis

Nieuwegein

6 dialysestations

F.4 Militair Hospitaal Dr. A. Mathijsen

Utrecht

5 dialysestations

F.5 Stichting Thuis Dialyse

Utrecht

15 dialysestations

F.6 Protestants Christelijk Ziekenhuis de Lichtenberg

Amersfoort

14 dialysestations

G.1 St. Elisabeth's of Groote Gasthuis

Haarlem

16 dialysestations

G.2 Medisch Centrum Alkmaar

vanaf 15 februari 1982

Alkmaar

12 dialysestations en

 

vanaf 19 oktober 1989

 

16 Dialysestations

G.3 Andreas Ziekenhuis

Amsterdam

8 dialysestations

G.4 St. Lucas Ziekenhuis

Amsterdam

14 dialysestations

G.5 Het Centrum v.d. St. Diatel Noord-Holland

Amsterdam

21 dialysestations

H.1 St. Elisabeth Ziekenhuis

Leiderdorp

8 dialysestations

H.2 St. Clara Ziekenhuis

Rotteram

15 dialysestations

H.3 St. Franciscus Gasthuis

Rotterdam

8 dialysestations

H.4 Westeinde Ziekenhuis

Den Haag

8 dialysestations

H.5 Rode Kruis Ziekenhuis

Den Haag

7 dialysestations

H.6 Leyenburg Ziekenhuis

Den Haag

9 dialysestations

H.7 Diatel Rijnmond

Capelle a/d IJssel

10 dialysestations

H.8 Refaja Ziekenhuis

Dordrecht

13 dialysestations

H.9 Bleuland Ziekenhuis

Gouda

8 dialysestations

I.1 Oosterschelde ziekenhuis/Rode Kruis

Goes

12 dialysestations

 

J.1 Catharina Ziekenhuis

Eindhoven

10 dialysestations

J.2 St. Ignatius Ziekenhuis

Breda

8 dialysestations

 

J.3 St. Joseph Ziekenhuis

Eindhoven

22 dialysestations

J.4 Groot Ziekengasthuis

's Hertogenbosch

14 dialysestations

J.5 St. Elisabeth Ziekenhuis

Heerlen

16 dialysestations

K.1 De Wever Ziekenhuis

Heerlen

6 dialysestations

K.2 St. Laurentius

Zikenhuis

Roermond

5 dialysestations

K.3 Ziekenhuizen Venlo/Venray

Venlo

8 dialysestations

K.4 Maaslandziekenhuis

Sittard

5 dialysestations

Bijlage II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Naam van de instelling

Capaciteit

A.3 Academisch Ziekenhuis Groningen

Groningen

8 dialysestations

F.3 St. Radboud Ziekenhuis

Nijmegen

10 dialysestations

voor kinderen en jeugdigen

4 dialysestations voor volwassen

F.6 AcademischZiekenhuis Utrecht

Utrecht

10 dialysestations

F.7 Wilhelmina Kinderziekenhuis

Utrecht

8 dialysestations

G.6 Academisch Ziekenhuis bij de Vrije Universiteitvan Amsterdam

Amsterdam

10 dialysestations

G.7 Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam

3 dialysestations voor kinderen en jeugdigen

(Academisch Medisch Centrum)

Amsterdam

13 dialysestationsvoor volwassenen

H.10 Academisch Ziekenhuis Leiden

Leiden

13 dialysestations

H.11 Academisch Ziekenhuis Rotterdam

Rotterdam

6 dialysestations voor kinderen en jeugdigen

16 dialysestations voor volwassenen

K.5 Academisch Ziekenhuis Maastricht

Maastricht

10 dialysestations

Naar boven