Onderwerpen voor het centraal examen geschiedenis en staatsinrichting 1992

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 02-06-1990 t/m 30-12-2004

Onderwerpen voor het centraal examen geschiedenis en staatsinrichting 1992

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op het Programma geschiedenis en staatsinrichting eindexamen m.a.v.o.-C en m.a.v.o.-D, h.a.v.o. en v.w.o. en het Programma geschiedenis en staatsinrichting staatsexamens m.a.v.o.-C en m.a.v.o.-D, h.a.v.o. en v.w.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De onderwerpen voor het centraal examen onderscheidenlijk het schriftelijk examen geschiedenis en staatsinrichting zullen in 1992 zijn:

    • a. Europese integratie 1945–1990, eenheid in verscheidenheid.

    • b. Ontwikkelingen in Nederland in het Interbellum.

  • 2 De stofomschrijvingen van beide onderwerpen zullen worden opgenomen in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekend gemaakt.

Naar boven